Hoppa till innehållet
Familj & barn

Behöver jag den andra förälderns samtycke för flytt?

Jag separerade för några år sedan då min dåvarande sambo hittade en annan kvinna och flyttade iväg långt bort. Jag bor kvar i huset vi bodde i tillsammans. Våra två barn bor kvar hos mig och går i skola här. Barnen besöker pappan ibland när de är lediga från skolan men det är inte särskilt ofta. Nu funderar jag på att flytta ihop med min nya man i en annan stad. Måste jag ha barnens pappas godkännande för detta? Om ja, gäller det även om jag flyttar nånstans som medför att restiden till pappan blir kortare än tidigare? Eller om jag flyttar inom kommunen?

Rådgivarens svar

2021-01-26

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

För den aktuella frågan är föräldrabalken tillämplig.

Flytt till annan ort

Enligt 6 kap 11 § FB ska vårdnadshavaren bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare,ska dem bestämma i dessa frågor tillsammans, 6 kap 13 § FB. Det är endast om en av vårdnadshavarna är förhindrad att fatta beslut till följd av t.ex. frånvaro eller sjukdom, som den andra föräldern själv får fatta beslut som rör barnet, om beslutet inte kan skjutas upp. I sådana situationer får vårdnadshavaren dock inte ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Enligt lagkommentaren är beslut av ingripande betydelse b.la. frågor som rör barnets skolgång samt bosättning.

Enligt 6 kap 14 a § kan domstolen bestämma vart barnet ska bo om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och föräldrarna inte kan komma överens om vart barnet ska bo. Domstolen ser då till barnets bästa, och beaktar b.la vart barnet har sina fritidsaktiviteter och kompisar. Domstolen beslutar dock bara hos vilken förälder barnet ska bo, inte vart barnet ska bo rent geografiskt.

Din situation

Enligt reglerna i föräldrabalken krävs alltså att barnens pappa godkänner flytten, oavsett vart du flyttar. Om flytten innebär kortare restid mellan er och är inom samma kommun kommer ju flytten inte innebära några större förändringar, vilket du kan argumentera för när du diskuterar frågan med barnens pappa. Det bästa är ju om ni kan komma överens även om jag förstår att det kan vara svårt. Om ni inte kan kommer överens i frågan och du vill ta det vidare kan jag varmt rekommendera Familjens Jurist som har mycket stor erfarenhet i frågor om vårdnad.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden