Hoppa till innehållet
Familj & barn

Behöver en arvstagare betala arvsskatt om denna är bosatt utomlands?

Hej! Jag undrar vad som gäller med arvsskatt när personen som ska ärva är medborgare i UK. Dvs om mitt barn har medborgarskap i UK men jag som förälder bor i Sverige, vad gäller om mitt barn a) också bor i Sverige eller annat land? b) har bosatt sig i UK, vid tillfället mitt arv ska fördelas. Tack!

Rådgivarens svar

2021-04-27

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler och hur du kan gå vidare i din situation.

Internationell arvsrätt

När det kommer till juridiska frågor som berör två länder behöver vi komma fram till vilket lands lag som är tillämplig. Gällande frågor om arv finns EU:s arvsförordning, vari anges att den lag som är tillämplig på arvet i dess helhet ska vara lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död. (Art 21.1) Förordningen ska dock inte tillämpas på skattefrågor. (Art 1.1) I skäl 10 i förordningens ingress anges att det bör vara den nationella lagstiftningen som avgör till exempel hur skatter och andra förvaltningsrättsliga förpliktelser beräknas och betalas, oavsett om det rör sig om skatter som den avlidne skulle betala vid sin död eller om någon typ av arvsskatt som ska betalas av dödsboet eller förmånstagarna.

Svensk skatterätt

Om en person har anknytning till två länder kan frågan uppkomma var denna ska betala skatt. I 3 kap. Inkomstskattelagen finns regler om vem som är skattskyldig i Sverige. Däri anges att bosättning och väsentlig anknytning är en avgörande faktor för obegränsad skattskyldighet i Sverige (det vill säga inte medborgarskap). Man får se till det andra landets lag för att se om man är skattskyldig även där. Riskerar man att bli dubbelbeskattad har Sverige dubbelbeskattningsavtal med flera länder som ämnar att reglera detta.

Arvsskatten är avskaffad i Sverige sedan 2005. I 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen framgår numera att förvärv genom arv är skattefria. Någon dubbelbeskattning bör därför inte vara aktuell i detta fall.

Brittisk skatterätt

Enligt det brittiska skatteverket är arv som understiger 325 000 pund skattefria. Information på det engelska skatteverkets hemsida hittar du här.

Din situation

Det är inte självklart att arvsförordningen omfattar frågor om arvsskatt. Om den nationella lagen ska vara avgörande är det sannolikt att en person som bor eller vistas i UK kan tvingas betala arvsskatt där, trots att arvet kommer från Sverige. Eftersom vi inte besvarar frågor om brittisk rätt rekommenderar jag dig att kontakta det svenska Skatteverket, det brittiska skatteverket och/eller brittisk skattejurist för att få ett tydligt svar på dina frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden