Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Begränsa en förälders kontakt

    Hej,
    Jag har en 16 årig dotter och har ensam vårdnad sedan ca 2008. Dottern har aldrig haft stadigvarande boende hos honom, varken före eller efter vårnadsfrågan avgjordes. Fadern har missbruksproblem och är utomlands större delen av året. Är i Lund, där vi bor, ca 4 ggr om året och låtsas som allt är som vanligt och tar ingen hänsyn till min dotters besvikelse och övergivenhet orsakat av honom. Han skriver mycket hårda och elaka sms till henne där han förminskar hennes övergivenhet med att kalla det ”kom över dina issues”. Han ger henne konstant dåligt samvete och överöser med skuld- och skamkänslor. Det leder till att varje gång han dyker upp här slutar det med att jag får samla ihop delarna efter hennes sorg och besvikelse. Han har INGEN insikt i hur han skadar henne. En period han varit här låg hon i sin säng i 2 v och gick knappt upp ur sängen. Jag kontaktade BUP då jsg var orolig för hennes mående.
    Jag undrar om jag har laglig rätt att förbjuda kontakt?
    Tacksam för svar!

    Rådgivarens svar

    2019-03-11

    Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

    Jag ska försöka besvara din fråga med hjälp av lag om kontaktförbud och föräldrabalkens (FB) bestämmelser. 

    Umgänge
    Du beskriver att du har ensam vårdnad och att din dotter aldrig bott med sin pappa. Du som ensam vårdnadshavare bestämmer själv över din dotters personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Däremot har din dotter rätt till umgänge med sin pappa när de inte bor tillsammans, vilket ni som föräldrar har gemensamt ansvar för att tillgodose (6 kap. 15 §). Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska dock avgöras utifrån barnets bästa, där både risk för att barnet far illa samt barnets rätt till att kontakt med båda sina föräldrar ingår i bedömningen (6 kap. 2a §).

    Kontaktförbud
    En begäran om kontaktförbud lämnas in till polisen. Syftet med ett kontaktförbud är att förhindra att brottslighet, trakasserier och förföljning. Av förarbeten till lagen framgår att kontaktförbud inte får hindra föräldrar att umgås med sina barn, dock med undantag för det fall förbudet är till skydd för barnet. Starka skäl ska dock föreligga för kontaktförbud och bedömningen görs sen utifrån en proportionalitetsbedömning. 

    Rådgivning
    Utifrån den informationen du lämnat är det svårt att bedöma om ett kontaktförbud skulle gå igenom. Däremot finns en möjlighet för dig att begränsa pappans umgänge. Som du beskriver tar din dotter skada av kontakten med sin pappa. Du bör därför i första hand kontakt familjerätten i din kommun och förklara hur din situation ser ut för att få hjälp att upprätta ett bindande avtal kring hur umgänget ska ske, var, när och hur. Skulle du därefter möta motstånd eller att pappan inte följer avtalet kan du få umgänget reglerat av domstol och då kan du visa på att du varit samarbetsvillig och inte undanhållit barnet från honom med hjälp av sms eller liknande. Du kan även uppvisa bevis för att din dotter tar skada av kontakten med de elaka sms du berättat om. 

    Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha vidare vägledning i ditt ärende med hjälp av en jurist kan du ta kontakt med en av våra familjejurister som du kan nå här.

    Vänliga hälsningar,

    Susann

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden