Hoppa till innehållet
Familj & barn

Barns rätt till umgänge med sin förälder

Vad kan jag göra om barnets andra förälder nekar umgänge och inte vill kontakta familjerätten?Rådgivarens svar

2021-04-30

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Bestämmelser om vårdnad, barn och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). 

Principen om barnets bästa

Av 6 kap. 2 a § FB följer att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Enligt paragrafen ska man vid bedömningen av vad som är barnets bästa fästa särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp samt vid risken för att barnet förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Särskilt avseende ska också fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vad som är bäst för ett barn ska avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella omständigheterna. Enligt nyss nämnda paragraf ska man även ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter för barnets vårdnadshavare regleras i 6 kap. 11 § FB. Enligt den paragrafen har barnets vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets ålder och utveckling. När det finns två vårdnadshavare gäller det som står i 6 kap. 11 § FB för båda vårdnadshavarna tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. Om den ena vårdnadshavaren är förhindrad att ta del i beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp kan den andra få ta beslut som inte är beslut av ingripande betydelse för barnets framtid på egen hand.

Rätten till umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med, det står i 6 kap. 15 § FB. Där står även att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med sin förälder tillgodoses så långt möjligt. Ifall båda föräldrarna har vårdnad över barnet och barnet ska umgås med den förälder som barnet inte bor med så ska den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget ifall det inte finns särskilda skäl som talar emot det. 

Vad kan man göra?

Enligt 6 kap. 18 § FB kan man få hjälp att nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal. Utifrån din fråga verkar det dock som att samarbetssamtal vara svårt att få till. Enligt 6 kap. 15 a § FB kan rätten på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn besluta om umgänge. Även socialnämnden kan föra en sådan talan. Rätten ska enligt 6 kap. 19 § FB se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. 

Sammanfattning och rekommendation

Utgångspunkten är att vårdnadshavare tillsammans ska ta beslut kring barnet. Gällande umgänge har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med, och barnens föräldrar har ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge så långt möjligt tillgodoses. Det finns möjlighet att få hjälp att nå enighet i frågor kring umgänge via samarbetssamtal, men det finns även möjlighet för domstol att besluta om umgänge. Jag föreslår att du kontaktar en jurist här på Familjens jurist för vägledning om hur du kan gå vidare i just din situation. Det finns både en allmän rådgivning och möjlighet att boka tid för ett möte.

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden