Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barnets boende om en förälder går bort

    Jag har två barn sedan innan med en annan. Om jag skulle gifta mig med den nya jag har och jag skulle gå bort, får mina barn bo kvar hos honom då? Andra fördelar att gifta sig när han har bonusbarn?

    Rådgivarens svar

    2020-03-30

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom reglerna i föräldrabalken om barnets vårdnadshavare och boende, vilka är tillämpliga i den situation du beskriver.

    Barnets vårdnadshavare och boende

    Vem som ska vara ett barns vårdnadshavare regleras i föräldrabalken. Vårdnadshavaren har den rättsliga vårdnaden om barnet och bestämmer var barnet ska bo.

    Följande framgår av föräldrabalken 6 kap. 2 a §. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det finns därmed inga andra intressen som kan gå före barnets bästa. Barnets bästa avgörs utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet, tillsammans med rätten för barnet att självt komma till tals. Hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Hänsyn ska även tas till barnets relation till sina föräldrar, barnets egen inställning och föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare och boförälder.

    Följande framgår av föräldrabalken 6 kap. 9 §. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden.

    Följande framgår av föräldrabalken 6 kap. 9 § 2 st. Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

    När domstolen prövar vem som ska utses till vårdnadshavare för ett barn efter en förälders död beaktas särskilt under vilka förhållanden barnet har levt medan föräldern var i livet och vilken relation som barnet haft och har till den efterlevande föräldern eller någon annan vuxen person. Av stor betydelse för barnets trygghet är att barnet efter förälderns död så snart som möjligt får en anknytning till någon som barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda barnet ett stabilt förhållande.

    Gifta sig med den som har barn

    Du undrar över eventuella fördelar med att ni gifter er. För det första kan nämnas att han inte blir vårdnadshavare över barnen om ni gifter er. För det andra kan han bli underhållsskyldig mot barnen, vilket framgår av föräldrabalken 7 kap. 5 §. Det finns emellertid andra juridiska fördelar om ni gifter er. Exempelvis skulle ni ärva av varandra om ni gifter er, vilket ni inte gör om ni är sambos (om det inte finns ett testamente).  

    Sammanfattning och rådgivning

    Sammanfattningsvis är min bedömning följande. Barnets bästa är avgörande i frågor om vårdnad och boende. Vem som ska ha vårdnaden och var barnet ska bo beror på om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en förälder ensam. Oavsett är emellertid huvudregeln att barnets kvarlevande förälder ska överta vårdnaden, även om det finns en möjlighet att förordna en särskild vårdnadshavare.

    Din situation ger upphov till flera juridiska komplicerade frågor. Mitt tips är därför att du tar hjälp av en av våra jurister på Familjens jurist. De kan hjälpa dig med dina frågor om vårdnad och boende, och andra familjerättsliga frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden