Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Barnbidrag samt underhållsbidrag

    Hej,
    Jag skiljde mig för ca 5 år sedan, och valde att flytta ihop med samma man efter ett halvår. Därefter så separerade vi igen för drygt 2 år sedan. En smutsig separation där hämnd och smutskastning från min partner sida var/är stor. Vi har två gemensamma barn på 15 och 13 år. Barnen har periodvis bott heltid hos mig med stöd av socialtjänsten pga av min fd alkoholproblematik. Sen ett halvår tillbaks bor dom växelvis hos oss båda.
    Min fd tjänar ca 90000 :- samt får årliga bonusar på stora summor. Jag tjänar 30000:- och när hyra, bil och lån är betalda så har jag inte mycket pengar över. Barnbidraget står skivet på mig, vilket jag än så länge har kvar.
    Kan tilläggas att en korrekt bodelning gällande bohaget inte gjordes när vi skiljde oss och jag flyttade ifrån vårt hus, och delning av bohag gjordes inte heller enl sambolagen när vi separerade för andra gången. Jag lämnade mitt hem och tog endast med mig en byrå. Detta bidrog att jag dragit på mig skulder då jag var tvungen att köpa nytt bohag till mig och mina barn.
    Då han fortfarande vill hämnas på mig så kräver han nu halva barnbidraget, Kan han kräva halva barnbidraget?
    Han vägrar även nu att betala barnens telefonabonnemang. Så deras telefoner har stängts av. Han har alltid tidigare betalt barnens telefonräkningar och fakturan kommer till honom. Men dessvärre är det jag som står för abonnemanget och blir då ansvarig.
    Jag har ibland funderat när det känts tufft ekonomisk att se om man genom ett domslut kan få ett underhållsbidrag av min fd för att barnen skall få en någorlunda samma förutsättningar som dom har hos sin pappa, men vet inte vilken rätt eller möjlighet jag har.
    Behöver lite hjälp att reda ut den situation jag står i, och hjälp att se vad jag har för rättigheter och vad jag skall göra.

    Rådgivarens svar

    2018-06-30

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag förstår att du har en del funderingar kring vilka möjligheter du har samt att det känns tufft. Jag ska nedan besvara din fråga.

    Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i Föräldrabalken (förkortas FB).

    Barnbidraget
    Rätt till barnbidrag har den som är vårdnadshavare till barn som är yngre än 16 år (lag).

    I och med att du skriver att barnen har växelvis boende utgår jag från att ni har gemensam vårdnad. Med andra ord är barnens pappa även vårdnadshavare och har därför också rätt till som minst halva barnbidraget för barnen. I och med att ni inte är överens om att han ska få halva barnbidraget så behöver han själv göra en ansökan hos Försäkringskassan. När hans ansökan har inkommit startar Försäkringskassan en utredning för att undersöka var barnen bor samt vem som har rätt att få bidraget. Rent praktiskt kontaktar Försäkringskassan dig först för att höra med dig om uppgifterna stämmer.

    Du skriver också att era barn periodvis har bott heltid hos dig. För de fall att barnen börjar att bo stadigvarande hos dig igen ska du kontakta Försäkringskassan då barnbidraget då ska betalas ut till enbart dig. Samma sak gäller om du får ensam vårdnad om dina barn. Förhoppningsvis beslutar Försäkringskassan att du får ha kvar hela barnbidraget efter att de utrett saken närmare. Svaret är dock att din före detta kan kräva dig på halva barnbidraget.

    Underhållsbidrag
    Underhållsbidrag samt underhållsstöd (som Försäkringskassan betalar ut) blir aktuellt för de fall ett barn endast bor hos en av sina föräldrar. Vid växelvis boende kan inte underhållsbidrag eller underhållsstöd fastställas då barnet inte bor ”fast” hos någon utan precis som det heter bor ”växelvis”.

    Det finns dock en möjlighet att fastställa en bidragsplikt för en förälder som inte egentligen ska utge bidrag (7 kap. 2 § st. 1 FB). Exempel på detta är om föräldern bor med barnet men försummar sin försörjningsplikt (7 kap. 6 § FB). Ett exempel på detta kan vara just din situation där era barn bor växelvis men där din före detta inte betalar någonting. Dock ska det understrykas att om barnen får saker samt ekonomsikt stöd från sin pappa när de bor hos honom så kan inte det ovan nämnda bidraget betalas ut. Om barnen bor med båda sina föräldrar så förutsätter rättsordningen nämligen att föräldrarna fullföljer sin underhållsskyldighet inom ramen för familjelivet.

    Samarbetssamtal
    Kommunerna är skyldiga att ge föräldrar möjlighet att i s.k. samarbetssamtal ta upp frågor som gäller barnens försörjning (5 kap. 3 § SoL). Dessa samtal är kostnadsfria och syftet är att träffa överenskommelser kring barnen.

    Råd och handlingsplan
    Samarbetssamtal är det bästa sättet att försöka komma överens utan att gå till en domstol. Fungerar inte samarbetssamtal behöver du vända dig till en tingsrätt för att ta upp frågan om underhållsbidrag. Du bör då kontakta någon av våra jurister som jobbar med just vårdnadsfrågor och som kan hjälpa dig.



    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden