Hoppa till innehållet
Familj & barn

Avtal om underhållsbidrag

Hej!
Jag ville göra en korrekt uträkning av underhåll som jag ska betala till den andre föräldern. Han föreslog en summa på 1000kr eftersom han tjänar mycket mer. Tillslut skrev jag ut avtalsmallen från försäkringskassans hemsida och gjorde i ordning. När vi skulle skriva under vägrade han först att komma in och då bevittnade min man avtalet innan vi skrev under vilket vi gjorde tillsammans samt att en granne bevittnade våra underskrifter efter. Nu ifrågasätter mitt ex om det var min man som bevittnade detta papper. Jag har föreslagit att vi kan skriva ett nytt men nu vill min föredetta göra ett avtal utefter försäkringskassans beräkning vilket jag ville från början. Enligt den ska jag betala 810kr pga inkomsternas skillnad vilket han inte godtar. Hur ska jag göra? Vill göra rätt för mig. Enligt andra har jag hört att det räcker med våra namnteckningar utan vittnen. Är det bäst att jag betalar in 1000kr i månaden som avtalet är sagt från början? Eller ska jag inte betala innan allt är bestämt? Tycker själv att jag vill betala för pojkens skull och göra rätt för mig.

Rådgivarens svar

2017-10-02

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan ska jag redogöra för vad som gäller i ert fall.

Beräkning av underhållsbidrag
Utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget är barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Man får i varje enskilt ärende se vad som kan anses vara rimliga och relevanta kostnader. Vid beräkning av underhållsbidrag tillhandahåller Försäkringskassan en beräkningsmodell som kan vara av stor nytta att tillgå för er del, den hittar ni här. Där kan ni räkna ut ett rättvis underhåll.

Avtal om underhåll
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Det finns i föräldrabalken formkrav för ett avtal om underhållsbidrag som fastställs för längre tid än tre månader. Då gäller att avtalet ska vara skriftligt och bevittnat av två personer samt, om barnet är under 18 år, godkänt av socialnämnden, se 7 kap. 2 och 7 §§ föräldrabalken.

Att avtalet ska vara bevittnat enligt lag får det betydelse för att om avtalet är giltigt eller inte.

Att ta ställning till är om bevittningen skett på rätt sätt. Vad som gäller för att bevittning ska vara korrekt återfinns i lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. I lagen framgår inga formkrav utan vilka som får bevittna en rättshandling. Men det faktum att signaturen och att ett avtal har kommit till stånd ska bevittnas och din make har bevittnat avtalet innan signering och avtal kom till stånd kan dessvärre få konsekvensen att avtalet inte anses giltigt.  
Sammanfattning
För att ett avtal om underhållsbidrag till barn ska vara giltigt krävs det bl.a. att avtalet är bevittnat av två personer. För att undvika framtida konflikter är ett förslag att upprätta ett nytt avtal där bevittning sker på korrekt sätt. Om ni inte kan komma överens på egen hand finns möjligheten att vända sig till sin kommun och få hjälp av familjerätten. Familjerätten kan anordna samarbetssamtal och hjälpa er att nå en överenskommelse. Det är möjligt att du får betala underhållsbidrag retroaktivt om det inte anses oskäligt betungande för dig. 

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och funderingar! Behöver du ytterligare hjälp är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga eller boka tid med någon av våra jurister, det kan du göra här. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden