Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Avdrag vid underhållsbidrag, när och hur?

    Hej, min son har varit i kontakt med Beatrice hos er. Han har frågat om underhållsstödet ska betalas i förskott vilket det ska.

    Det han inte förstår är att summan på underhållsstödet för t ex mars månad BASERAS på hur mycket han varit hos oss i februari.

    Han tror att eftersom han inte är hos oss alls under mars månad ska han få ett underhållsstöd för mars som baseras på hur mycket han är hos oss i mars, men så är det ju inte. Det här har jag kollat med Försäkringskassan många gånger och det säger sig självt att man inte kan räkna ut hur mycket underhållsstödet ska vara på när man inte vet hur mkt barnet bor hos en den månad man ska betala.

    Snälla, snälla kan ni hjälpa min son och hans pappa att förstå detta. Det är alltså skillnad på NÄR underhållsstödet ska betalas och VILKEN månad det BASERAS på. Det här förstår inte de och de tolkar svaret från Beatrice som att de har rätt och jag har fel.

    Bästa hälsningar!

    Rådgivarens svar

    2018-03-09

    Hej! Tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med dina följdfrågor. Den del av underhållsbidrag som finns reglerat i lag finner vi i 7 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB).

    Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
    Till att börja med vill jag klargöra skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd då du och din son har använt er av bägge begreppen. Ett underhållsbidrag är den summa pengar som en förälder betalar till den andra föräldern och barnet bor mest där. Underhållsbidraget ska räcka till barns behov av boende, mat och fritidsintressen. Underhållsbidrag betalas till dess att barnet fyllt 18 år, alternativt tills avslutad gymnasial utbildning.

    Underhållsstöd däremot är pengar som en förälder kan ansöka om när den förälder som ska betal underhållsbidrag inte betalar eller om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget. I sådana fall betalar Försäkringskassan ut ett underhållsstöd och den bidragsskyldige föräldern får betala in beloppet till Försäkringskassan istället för direkt till den andra föräldern. Vad gäller max ålder och studier för underhållsstöd gäller samma regler som för underhållsbidrag.

    Avdrag på underhållsbidraget
    Den bestämmelse som du verkar tänka på är 7 kap. 4 § FB. Av den bestämmelsen framgår att om en förälder som ska betala underhållsbidrag har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får denna förälder vid fullgörandet av sin betalningsskyldighet räkna av dessa dygn med 1/40 av underhållsbidraget.

    Precis som du säger kan de vara så att det inte går att räkna i förväg hur många dagar på en månad som en förälder har barnet boende hos sig. Dock går ju detta om det exempelvis sedan tidigare är bestämt att barnet är hos den ena föräldern ojämna veckor och således skulle under exempelvis mars ha spenderat tre helger hos denna. Jag har också varit i kontakt med Försäkringskassan angående detta och de uppgav att denna bestämmelse, alltså 7 kap. 4 § FB, innebär enligt deras uppfattning att avräkning sker efteråt och att det därför vid betalning av underhållsbidraget den 31 mars för kommande månad skulle dras av 1/40del av underhållsbidraget om ett barn varit si eller så många dygn hos den ena föräldern. Något stöd för detta i lag har jag inte lyckats hitta trots ihärdigt letande redan när din son ställde frågan. Troligtvis är detta den princip/rutin de funnit vara lättast eftersom det finns faktisk fakta att gå på när en månad passerat, istället för att räkna ut i förväg hur många dagar barnet kommer vara hos respektive förälder.

    De sade även att om ett barn spenderar varannan helg hos en förälder och blir ”hämtad” eller byte sker på fredagen och sedan byte sker på söndagen, räknas endast lördag och söndag som umgängesdagar. ”Hämtdagen” räknas alltså inte. Skulle en förälder då exempelvis ha haft sitt barn hos sig endast jämna helger i mars (två stycken) skulle detta endast ha resulterat i umgänge fyra dygn och således ingen avdragsrätt i enlighet med 7 kap. 4 § FB.

    Enligt bestämmelsen i 7 kap. 4 § FB i kombination med Försäkringskassans sätt att tillämpa den bestämmelsen innebär detta att en förälder som haft sitt barn boende hos sig varannan helg i februari inte har någon rätt till avdrag. Detta eftersom februari endast har fyra helger och ”överlämnandedagen inte räknas”, vilket skulle innebära att barnet endast var hos den föräldern fyra dagar i februari. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs ju antingen fem sammanhängande dygn eller sex kalenderdagar. Med detta sätt att räkna på skulle det underhållsbidrag du betalade den 28 februari vara fullt belopp och gälla för mars månad, 7 kap. 7 § FB. Om din son var hos dig två helger (fre-sön) i februari och ni vill använda er av bestämmelsen i 7 kap. 4 § FB, skulle du inte kunna göra något avdrag.

    Tillämpning i ert fall
    I den tidigare frågan som ställdes av din son uppgav han att ni har ett annat system än det i 7 kap. 4 § FB innebärande att 50 kr räknas av per dag för de dagar i månaden som han varit hos dig. Han sade vidare att han är hos dig varannan helg. Vissa månader innebär detta att tre helger spenderas hos dig (beroende på hur helger faller in under en månad) och andra månader bor din son hos dig två helger per månad.

    Beroende på om ni har ett fast system med exempelvis jämna veckor går det ju att räkna ut hur stort avdraget ska bli. Hade ni tillämpat principen med 1/40dels avdrag för fem sammanhängande dygn eller sex kalenderdagar hade det som du, och Försäkringskassan, säger angående retroaktivt avdrag ha gällt. Mot bakgrund av era frågor drar jag slutsatsen att ni inte använder er av denna princip/bestämmelser. Det råder avtalsfrihet gällande underhållsbidrag och det står därför er helt fritt att bestämma om underhållsbidraget ska baseras på tidigare månad eller kommande. Om ni har haft detta system under en lång tid vore det rimligt att se till hur ni beräknat de 50kr/dag tidigare. Om detta är en ny familjesituation är det ni som får komma överens om vad som passar er bäst. 

    Avslutningsvis
    Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga. Hur underhållsbidrag ska betalas och vilket belopp är inte skrivet i sten utan det finns stora möjligheter för föräldrar att anpassa det utefter vad som passar dem bäst. Därmed kan svaret tyvärr bli en aning abstrakt (och långt) men jag har försökt förklara med lite olika exemplen för att underlätta. Ifall ni har svårt att komma överens om underhållsbidraget ska kommunen tillhandahålla samarbetsavtal.

     Har ni vidare frågor är ni varmt välkomna att höra av er igen.

    Vänliga hälsningar och trevlig helg,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden