Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Arvsrätt för barnbarn och arvsrättslig verkan av adoption

    Hej! Undrar lite om min arvsrätt från min mormor. Då min mor är avliden så går väl hennes del till mig? Ligger i process att bli adopterad av mina fosterföräldrar. Men det har ej gått igenom än. Visst är det dagen så mormor avled som räknas? Att jag inte var adopterad då. Sedan undrar jag vidare vad jag har för skyldigheter att hjälpa till med? Behövs min underskrift till något?

    Rådgivarens svar

    2020-06-09

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

    Allmänt om barnbarns arvsrätt
    När någon har avlidit är de närmaste arvingarna dennes barn enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken. Barnen har alltså först rätt till den avlidnes arv och arvet fördelas lika mellan dem. Om något av barnen har avlidit före föräldern, inträder dock dennes barn som arvingar enligt den s.k. istadarätten. Om barnet har flera barn får dessa i sin tur dela lika på den del av arvet som skulle ha tillfallit föräldern.

    Rättsverkningarna av en adoption är att den som har adopteras ses som adoptivföräldrarnas barn, och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Fram till att adoptionen har gått igenom anses dock fortfarande de tidigare föräldrarna vara barnets föräldrar och barnet har då kvar sin arvsrätt.

    Din situation
    De som har först rätt till din mormors arv är hennes barn. Om din mormor har flera barn kommer arvet att fördelas lika mellan dem. Eftersom din mamma är avliden, går hennes del av arvet till dig. Om du har syskon, kommer din mammas del av arvet att fördelas lika mellan er. Du har rätt till ditt arv även om du i framtiden kommer att adopteras av dina fosterföräldrar.

    Efter att någon har avlidit ska först en bouppteckning förrättas. Du kommer att bli kallad till en bouppteckningsförrättning, men du kan välja att inte närvara. När arvet sedan ska fördelas mellan arvingarna, upprättas en arvsskifteshandling. Denna handling ska skrivas under av alla dödsbodelägare. Eftersom du är arvinge är du dödsbodelägare, och du ska alltså skriva under arvsskifteshandlingen. Om dödsbodelägarna inte kommer överens eller om man vill ha hjälp kan man välja att anlita kunniga jurister. Familjens Jurist är experter på arvsrätt och kan hjälpa er med förvaltningen av dödsboet och arvsskiftet.

    Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden