Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Arv vid adoption

    Hej! Jag o min brorsa hamnade på barnhem när vi var små. Han blev adopterad i ett hem o jag blev fosterbarn i ett annat hem. Ärver han mig o ärver jag honom? Tacksam för svar. 

    Rådgivarens svar

    2020-10-01

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller samt en allmän rekommendation. Din fråga angår adoption samt arv och regleras därför i föräldrabalken 4 kap. och ärvdabalken.

    Arv och arvsklasser
    En förälders närmaste arvingar är dennes barn, så kallade bröstarvingar, ärvdabalken 2 kap. 1 §. Mellan barnen ska arvet delas lika. Arvlåtarens barn kallas även den första arvsklassen. Finns det inga barn, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott, ärvdabalken 2 kap. 2 §. Detta är den andra arvsklassen.

    Arv vid adoption
    Vid en adoption upphör ett barns rättsliga band till dennes biologiska föräldrar, föräldrabalken 4 kap. 21 §. Efter en adoption anses barnet vara adoptivförälderns barn, och inte längre barn till sina biologiska föräldrar. Att det rättsliga förhållandet till de biologiska föräldrarna upphör, innebär att lag som ger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på barnet och dennes adoptivförälder. Barnet förlorar därmed arvsrätten efter sina biologiska föräldrar och ärver istället adoptivföräldrarna och deras släktningar. Av detta följer att de rättsliga banden till övriga biologiska släktingar också upphör. Ett adopterat barn kan därför inte ärva dennes biologiska syskon och det biologiska syskonet kan inte heller ärva det adopterade barnet. Ett fosterbarn har dock ingen legal rätt att ärva sina fosterföräldrar.

    Testamente
    För att reglera att arvet utfaller på det sätt man önskar upprättas normalt testamenten. Testamenten sätter den legala arvsrätten åt sidan och grundregeln är att en testators vilja ska respekteras i möjligaste mån, ärvdabalken 11 kap. 1 §. Trots testamente har bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott, genom att begära jämkning av testamentet, se ärvdabalken 7 kap. 3 §. Laglotten består av hälften av arvslotten.

    Sammanfattning och rekommendation
    Som svar på din fråga så ärver du inte din biologiska bror och han kan inte heller ärva dig, eftersom han har adopterats. Detta är vad som gäller enligt lag. Denna ordning kan dock åsidosättas genom att man upprättar ett testamente. I testamentet kan man bestämma vem som ska ta del av ens arv. Det enda man inte kan testamentera bort är eventuella barns laglott.

    Om du eller din bror skulle vilja upprätta ett testamente för att reglera arvet på något sätt så kan jag rekommendera en tjänst hos Familjens Jurist, vilka vi på Fråga Juristen samarbetar med. Hos Familjens Jurist kan man enkelt och smidigt upprätta ett juridiskt giltigt testamente online, för ett fast pris.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden