Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Är föräldrarna försörjningsskyldiga för omyndigt barn som flyttat hemifrån?

    Det gäller en 17-åring tjej som flyttat från sin ena vårdnadshavare till en annan stad. Hon kommer att börja andra året på gymnasiet i den nya staden. Hon vill inte bo med sin andra vårdnadshavare som bor i den nya staden, utan har valt att, mot sina föräldrars vilja, bo med en vuxen släkting. Är föräldrarna försörjningsskyldiga? Om de är det, hur går det praktiskt till för henne att få tillgång till dessa medel om föräldrarna motsätter sig detta? Har flickan rätt att välja bort att bo hos sina vårdnadshavare men ändå bli försörjd av dem?

    Rådgivarens svar

    2020-08-08

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ert fall.

    Föräldrars underhållsskyldighet

    Föräldrabalken (FB) 7 kap. 1 § stadgar att ett barns föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska även tas till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner. Denna underhållsskyldighet varar fram till dess att barnet fyller arton år. Om barnet fortfarande går i skolan (grund- och gymnasieskola) efter denna tidpunkt fortsätter föräldrarna att vara underhållsskyldiga så länge skolgången pågår. Denna skyldighet kan pågå som längst fram till dess att barnet fyller tjugoett år. Det här ska ske i form av underhållsbidrag om barnet inte bor med föräldrarna (FB 7 kap. 2 §). Om barnet har flyttat hemifrån kvarstår alltså försörjningskravet tills barnet har gått ut gymnasiet. Vad gäller storleken på underhållet ska en samlad bedömning göras av föräldrarnas ekonomiska förmåga och skäligheten sett till barnets behov. Det har betydelse om barnet anses ha ett behov av att inte bo med sina föräldrar. Men om barnet anses kunna få sina behov tillgodosedda i föräldrarnas hem kan det hända att de inte behöver betala för barnets boendekostnader. Kostnader för t ex mat, kläder och hygienartiklar ska dock fortfarande täckas.

    Om en förälder inte betalar underhållsbidrag

    Enligt FB 7 kap. 2 § fastställs föräldrars underhållsskyldighet genom dom eller avtal. Om man inte kan komma överens om underhållsbidraget genom avtal kan man alltså vända sig till en domstol som får avgöra om föräldrarna är underhållsskyldiga och hur stort bidraget ska vara. Om en förälder är betalningsskyldig för underhållsbidrag kan man inleda en process i en domstol ifall denne vägrar betala. I så fall går det att kräva betalning för underhållsbidrag tre år bak i tiden (FB 7 kap. 8 §). Man kan också kontakta Kronofogden och begära att bidraget ska dras från förälderns lön.  

    Vad som gäller i ert fall

    Så länge barnet går i gymnasiet är föräldrarna underhållsskyldiga (dock som längst fram tills barnet fyllt tjugoett). Detta gäller även om barnet inte bor hemma. Vad gäller själva summan görs en bedömning utifrån vad som är skäligt i varje individuell situation. Vad som händer ifall föräldrarna vägrar betala underhållsbidrag är jag något osäker på. Lagreglerna om vad som händer vid uteblivet underhållsbidrag riktar sig in på när barnet bor hos den ene föräldern. Det är alltså en något annorlunda situation än vad det är fråga om här. Jag rekommenderar därför att ni i första hand kontaktar socialtjänsten för att höra med dem och försöka få till en överenskommelse med föräldrarna hos familjerätten.

    Familjens Jurist har lång erfarenhet av boendefrågor gällande barn och kan erbjuda stöd och rådgivning i samband med att man inleder samtal med kommunen. Det går utmärkt att boka in en tid för ett personligt möte med deras jurister. Om ni har en ny fråga är ni förstås också välkomna att vända er till oss på Fråga Juristen igen.       

    Christina Jönsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden