Hoppa till innehållet
Familj & barn

Är det tillåtet att spela in samtal i en vårdnadstvist?

Får jag spela in samtal med mina barn om dom vet om det? Vi ligger i en vårdnadstvist och pappan har hittat på massa lögner om attdom inte vill bo här alls. Kan jag använda mig av det i Tingsrätten?

Rådgivarens svar

2021-02-05

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om att spela in telefonsamtal
Enligt svensk rätt är det tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Detta gäller oavsett om den andra personen i samtalet vet om att det spelas in eller inte, och man behöver alltså inte ha den andras tillåtelse.

Det är däremot inte tillåtet att spela in samtal som man själv inte deltar i utan tillstånd. Om man gör detta, kan man göra sig skyldig till brottet olovlig avlyssning. Enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken ska en person dömas för olovlig avlyssning om den med ett tekniskt hjälpmedel, såsom t.ex. en mobiltelefon, i hemlighet avlyssnar eller spelar in ett privat samtal mellan andra, om personen själv inte deltar i samtalet eller har berett sig tillträde till samtalet på ett obehörigt sätt.

Bevisföring i tingsrätten
Enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken ska domstolar avgöra vad som är bevisat i ett mål med beaktande av allt som har förekommit i rättegången. Detta innebär att det råder fri bevisprövning i Sverige, vilket betyder att parterna i princip kan åberopa vilken bevisning som helst oavsett hur de har fått tag på det. Även bevis som en part har fått tag på genom ett brott kan alltså användas i domstol.

Er situation
Eftersom det råder fri bevisprövning, kan du lägga fram alla olika sorters bevis i tingsrätten. Om du spelar in samtal med barnen kan detta alltså användas i en senare tingsrättsförhandling. Det finns dock en risk att du gör dig skyldig till brott om du spelar in samtal med barnen. Avgörande för om det är ett brott eller inte är om du själv deltar i samtalet eller inte. Detta innebär att om du spelar in samtal mellan dig själv och barnen, är det tillåtet. Det är däremot brottsligt att spela in samtal mellan barnen och deras pappa utan samtycke från båda, och du kan då dömas i domstol för olovlig avlyssning.

Om du vill ha hjälp av en kunnig jurist i vårdnadsprocessen kan jag rekommendera Familjens Jurist.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden