Hoppa till innehållet
Familj & barn

Är avtal om barns boende giltigt?

Jag och min tidigare sambo som jag har 1 barn med som är 2,5 år vi diskuterade mycket innan hon föddes om saker och ting... vi hade känt varandra något år innan och hon hade bland annat varit otrogen mot sin tidigare partner vilket vi diskuterade och samtalade om. När vi skulle bestämma om vi skulle behålla barnet så var vi inte sammanboende utav bode på två orter. Vi samtalade mycket och jag ville flytta närmare min familj och hon övertygade mig om att flytta tillsammans i hennes hemkommun, jag gick med på det med en muntlig överenskommelse om att skulle det vara så att hon skulle vara otrogen och det leder till separation så skulle jag få ta med dottern och flytta närmare min familj för att jag inte skulle stå själv utan familj och nätverk. Sedan går det en tid och förhållandet är sämre och misstankar om otrohet uppstår, jag säger till henne att jag orkar inte med detta och vill separera....
Hon övertygar mig om att vi ska försöka och fortsätta för dotterns skull så efter lite samtal går jag med på det... kravet är då att vi flyttar och börjar om... hon går med på det och det skulle gälla även om hon inte vill följa med när det blir dags, är ju en process på några månader för att lösa.
Tiden går och saker börjar trotts allt kännas bra och hon vill att vi ska skaffa hus och bokar i staden. Vill att vi ska påskynda den processen.
Jag får då ett anonymt brev om att hon ev träffar en annan.
Jag tar upp diskussionen hon lpvar och försäkrar att det är falska uppgifter. Jag säger då att ska vi gå vidare med hus och sälja lägenheten så vil jag att vi skriftligt föranktar tidigare överenskommelser om flytt om du är otrogen så att du inte kan säga att vi inte haft dessa.
Vi formulerar en överenskommelse och båda skriver under. Dagen efter gör hon några tillägg som jag sa att det går jag med på. Vilket styrker att hon går med på överenskommelsen.
Sedan framkommer det att hon varit otrogen.
Hur "gilltigt" är dessa överenskommelser.
Är inget hinder om mamman vill bosätta sig på samma ort och om man ser det ur ett barnperspektiv så har barnet enbart kusiner i samma ålder på min sida och det är frågan om en flytt som.är 40 min bort och jag har årdnat så att den kommunen skriver avtal om förskola på den ort vi båda arbetar.
Frågan är hur giltigt ett sådan överenskommelse är.... är ju barnets bästa som man ska utgå ifrån men om barnet har samma möjligheter oavsett ort. skillnaden är vem av vårdnadshavaren som har närmast till familj.

Rådgivarens svar

2021-02-21

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Avtal om barns boende
Föräldrar som har gemensam vårdnad över sitt barn förväntas ta beslut rörande barnets angelägenheter tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Det är fullt möjligt att avta om barnets boende, men ett sådant avtal måste fylla upp vissa formella krav för att vara giltigt. Avtalet måste vara skriftligt, underskrivet av båda föräldrarna och det måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § andra stycket föräldrabalken). I ett sådant avtal kan föräldrarna avtala rätt fritt, så länge de är överens. Avtalet måste mycket riktigt också anses vara i barnet bästa, och det är en av de aspekter som socialnämnden ska ta hänsyn till när de bestämmer om de ska godkänna avtalet eller inte.

Om avtal inte går
Om det av någon anledning inte skulle gå att få igenom ett avtal, går det istället att ansöka till tingsrätt och få ett domstolsbeslut om vem av föräldrarna barnet ska bo hos (6 kap. 14 a § första stycket föräldrabalken). Dock får domstolen inte bestämma platsen barnet ska bo, utan bara med vilken av föräldrarna det ska leva med.

Din situation och mitt råd
Utifrån din fråga förstår jag att du och din tidigare sambo har skrivit ett skriftligt avtal om barnets boende som ni både skrivit under. Det räcker dock inte för att det ska vara giltigt, utan socialnämnden måste också godkänna det. Från din fråga uppfattar jag inte att socialnämnden har godkänt avtalet, och i så fall är det inte giltigt, även om det är skriftligt och underskrivet.

För att uppnå ett giltigt avtal om barnets boende måste ni alltså få socialnämnden att godkänna det, så en god idé är att kontakta socialtjänsten där du bor. I värsta fall, om ni inte kan få till stånd ett avtal kan du vända dig till tingsrätten.

Om du behöver vidare hjälp att försöka bestämma var ditt barn ska bo i framtiden kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden