Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Anlita ett juridiskt ombud under utredning avseende barn?

    Jag och min man har fått en orosanmälan om våld i hemmet, vilket är falskt, och nu pågår en utredning som tyvärr känns väldigt aggressiv och ensidig på då sätt att de ej lyssnar överhuvudtaget på oss utan verkar ha bestämt sig.
    Nu ska jag och min man ha individuella samtal med dem och då jag känner mig oerhört attackerad och utpekad känns det olustigt att gå dit själv vilket leder mig till min fråga. Har jag rätt att ta med mig någon på mötet?
    Ett ombud eller rent av en närstående som kan finnas där som stöd och ett par extra öron.

    Rådgivarens svar

    2020-02-01

    Hej och stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga! 

    Jag kommer till en början att redogöra för hur socialtjänsten arbetar med frågor som gäller barn samt för vad som gäller vid misstanke om våld i hemmet, för därefter besvara era frågor avseende möjligheterna till att ha med sig någon på mötena. 

    Hur jobbar socialtjänsten i fråga om barn?

    Socialtjänsten arbetar på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. När barn riskerar att fara illa ska socialtjänsten samarbeta med familjen och andra vuxna, för att tillsammans se till att barnet får det så bra som möjligt. 

    Misstanke om våld leder alltid till utredning

    Socialnämnden ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet själv är utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående. 

    Av förarbeten framgår att utredningens syfte är att socialnämnden, i samarbete med vårdnadshavare och barn, ska klargöra barnets situation och behov samt när det är befogat föreslå insatser. Utredningen syftar också till att ge socialnämnden ett tillförlitligt beslutsunderlag.

    Möjligheterna till ett juridiskt ombud

    Under utredningen går det att anlita ett juridiskt ombud, på den enskildes bekostnad. Den enskilda har tyvärr ingen rätt att få ersättning till att anlita ett juridiskt ombud i det stadiet då det är fråga om en utredning.

    I det fall utredningen pekar på bl.a. våld mot barnet eller annat som starkt talar mot barnets bästa kan socialtjänsten föreslå beslut mot vårdnadshavarens och barns vilja. Ett sådant beslut är väldigt allvarligt och tas därför i Förvaltningsrätten, där alla parter företräds av juridiska ombud. 

    I ert fall

    Mot bakgrund till ovanstående information kan en utredning leda till att det inte blir någon åtgärd eller att föräldrarna erbjuds frivillig hjälp och stöd. Om det däremot blir fråga om ett allvarligt beslut mot vårdnandshavarens samt barnens vilja, kommer beslutet att tas i Förvaltningsrätten. I förvaltningsrätten företräds parterna av juridiska ombud.

    Under utredningens gång har du rätt att ta med dig ett juridiskt ombud, men det viktiga och centrala under utredningen är det som framkommer från barnet samt er, vårdnandshavare. Detta eftersom barn och vårdnadshavare är de centrala informanterna till utredningen. Det kan däremot vara en trygghet att ha med sig ett juridiskt ombud som berättar om processen samt de juridiska bitarna. Vad gäller frågan om annan närstående, fann jag ingen information varken i lagen eller i andra rättskällor. Ett förslag härmed är att fråga socialsekreteraren om huruvida det är förenligt att ta med någon närstående med deras rutiner mm.  

    Jag håller tummarna för er! Ni är hjärtligt välkomna att höra av er om det dyker ytterligare frågor! Lycka till! 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden