Hoppa till innehållet
Familj & barn

Ändra gemensam vårdnad till ensam sådan

Hej min särbo och hans ex är
I tingsrätten pga att hon vill ha ensam vårdnad. Förra året sa deras äldsta son att han ville ha stadgivande boende hos sin mamma.. i feb i år gick hon över ett tingsrättsbeslut i 2 månader och behöll barnen för hon sa de vill inte komma till dig. Tingsrätten beslutade i våras att min särbo
Skulle ha varannan helg då de hade varit hos mamman enbart i 2 månader. Men att
Han skulle hem och bearbeta
Barnen och att de skulle börja samarbeta. Nu vill barnen va lika mycket hos båda parterna men mamman vägrar lyssna på vad barnen vill å är arg på barnen. Hon har även sagt att hon tänker fullfölja utredningen. Socialen står på mammans sida å pojkens kurator ska vittna för att han berättare för henne förra året att han vill ha sitt boende hos mamman. Nu har pojken ändrat sig vad finns de man kan göra för att man ska få delad vårdnad? Kan min särbo få barnen varannan vecka för de vill de trots ett tingsrätts beslut? De finns ingen misshandel droger eller annat i bilden så hur lätt är de att få
Ensam vårdnad??? Mvh madde 

Rådgivarens svar

2017-09-26

Hej och tack för du vänder dig till JuridikTillAlla med din frågeställning!

Regler om föräldrar och barn återfinns i föräldrabalken (FB), se lagen här.

Eftersom att du skriver att barnets mamma vill ha ensam vårdnad, utgår jag från att den i nuläget är gemensam mellan föräldrarna. Det är alltså en ändring i vårdnaden som barnets mamma eftersträvar. Nedan gör jag ett försök att förklara det rättsliga kring er situation.

Barnets bästa
För det första är det barnets bästa som ska vara avgörande i frågan om vårdnad enligt 6 kap. 2 a § FB. Vid bedömningen om barnets bästa ska särskild hänsyn fästas vid:

  • risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
  • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vidare ska barnets vilja ha betydelse, med beaktande av ålder och mognad.

I ert fall skriver du att det är tydligt att barnet vill att vårdnaden ska vara gemensam. En domstol ska ta hänsyn till denna önskan, med beaktande av hur gammal barnet är. Det är förstås inte så klokt att i för stor grad beakta vad en tvååring säger, eftersom att denne troligen inte förstår allvaret i situationen. Däremot bör en tioårings åsikt få större betydelse pga ålder.

I detta fall vet jag inte hur gammal barnet i fråga är, men troligen bör barnets vilja att träffa båda föräldrarna lika mycket spela stor roll för vårdnadsfrågan. För övrigt låter det märkligt att socialnämnden ska vittna att barnet sa något visst förra året. Det jag kan säga är att ett sådant vittnesmål troligen inte får stor verkan med tanke på att det var länge sedan, och barn kan ändra sig. Det barnet säger nu torde få större betydelse.

Ändring i vårdnaden
När det gäller att få till stånd en ändring i vårdnaden tillämpas 6 kap. 5 § FB. En domstol prövar efter begäran om ändring i vårdnaden om den ska fortsatt vara gemensam eller övergå till att bli enskild vårdnad.

Vid bedömningen om huruvida vårdnaden ska vara gemensam ska domstolen väga in om föräldrarna kan samarbeta när det gäller vårdnad om barnet. Om samarbetssvårigheterna är så allvarliga att det är negativt för barnet, kan det tala emot gemensam vårdnad.

I ert fall verkar det som om barnets mamma motsätter sig gemensam vårdnad till den grad att denne vägrar låta barnet träffa sin förälder. Detta är troligen negativt för barnets mamma i vårdnadstvisten eftersom att det visar att denne inte är mån om barnets behov av nära kontakt med båda föräldrarna.

Slutsats
Det faktum att barnet vill ha fortsatt gemensam vårdnad, alternativt träffa din särbo lika mycket som sin mamma borde vägas in i tvisten. Dessutom kan mammans vägran att låta barnet träffa din särbo vara till nackdel för henne då det visar att hon inte är mån om att barnen får en god relation till båda sina föräldrar.

Det är förstås svårt att säga, utifrån den info jag har om er situation, hur det kommer gå i ert fall. Jag hoppas dock att detta var till någon hjälp för er att förstå vad en domstol kan väga in i ert fall. Om ni vill ha hjälp av en jurist i detta ärende kan vi hänvisa er till de kompetenta juristerna på Familjens jurist. De har lång erfarenhet av dessa ärenden och kan allt det juridiska kring detta. För att boka tid, klicka på denna LÄNK.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden