Hoppa till innehållet
Familj & barn

Adoption av makas barn

Jag vill adoptera min frus barn.

Rådgivarens svar

2021-02-28

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

Jag förstår det som att du undrar hur du kan adoptera din makas barn. Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt, för att sedan kommentera din situation och avsluta med en rekommendation om hur man kan gå vidare.

Din fråga aktualiserar föräldrabalken som innehåller regler om adoption. Vilka regler som tillämpas beror på om personen som ska adopteras är ett barn under 18 år eller räknas som vuxen.

Adoption av barn under 18 år
Utgångpunkten för adoption av barn är alltid barnets bästa enligt 4 kap 1 § föräldrabalken. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa beaktar man enligt 4 kap 2 § föräldrabalken alla omständigheter och man tar särskild hänsyn till barnets behov av adoption och lämpligheten hos den som vill adoptera barnet.

4 kap 3 § föräldrabalken stadgar att barnet ska få information om adoptionen och få möjlighet att framföra sina åsikter kring denna. I takt med att barn blir äldre och mognar tillmäter man barnets åsikter allt större betydelse och enligt 4 kap 7 § föräldrabalken måste barn över 12 år som huvudregel samtycka till att adopteras.

En make får med sin makas samtycke adoptera makans barn i enlighet med 4 kap 6 § 2 st föräldrabalken. Adoption av barn kräver även samtycke från barnets vårdnadshavare enligt 4 kap 8 § föräldrabalken.

Adoption av vuxna
Om personen som ska adopteras är över 18 år krävs, enligt 4 kap 4 § föräldrabalken, särskild anledning för att hen ska få adopteras. Vid bedömningen av om det föreligger en särskild anledning ser man till det personliga förhållandet mellan personen som ska adopteras och den som vill adoptera – man ser till om den som vill adoptera har uppfostrat personen som ska adopteras eller om adoptionen bekräftar en redan befintlig relation som motsvara den mellan barn och förälder. Man ser även här till den som vill adopteras lämplighet. 

Adoption av personer över 18 år förutsätter inget samtycke från personens biologiska föräldrar eller de som var vårdnadshavare.

Ansökan om adoption
Den som vill adoptera någon ska ansöka om detta hos tingsrätten där den som hen vill adoptera bor. Om ansökan rör ett barn under 18 år kommer rätten att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning som klarlägger de inblandades inställningar och om alla förutsättningar är uppfyllda.

Din situation & rekommendation
Det framgår inte av din fråga om din frus barn är under eller över 18 år eller varför du vill adoptera barnet vilket gör det svårt för mig att bedöma om adoption är möjlig. Om barnet är under 18 år krävs samtycke från barnets vårdnadshavare vilket kan innebära att barnets andra förälder måste samtycka till adoptionen om hen är vårdnadshavare.

Du kan ansöka om adoption via Sveriges domstolars hemsida. Med ansökan måste personbevis bifogas, det kan man beställa själv via Skatteverkets hemsida.

En adoption får flera rättsverkningar som man bör känna till. Om adoptionen godkänns kommer du och din fru att bli barnets föräldrar och barnet anses alltså inte längre vara barn till sin tidigare förälder enligt 4 kap 21 § föräldrabalken. Du och din fru blir efter att adoptionen trätt i kraft barnets enda vårdnadshavare enligt 4 kap 22 § föräldrabalken. Om du vill kan du kontakta Familjens Jurist som är duktiga på adoptionsfrågor för vidare rådgivning och stöd i ditt ärende.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta Juridik Till Alla igen om du har andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden