Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Villkorat husköp

Hej!

Jag och min tjej planerar att köpa ett hus. För att ha råd med huset måste vi sälja båda våra lägenheter. Med tanke på situationen just nu med Corona så är vi lite oroliga att vi inte får våra lägenheter sålda.

Mäklaren säger då att man kan skriva in en klausul i kontraktet med säljaren av huset att om vi inte lyckas sälja våra lägenheter inom x månader, så hävs köpet.

Är detta möjligt? Det låter lite för bra för att vara sant? Finns det någonting mäklaren inte nämner som vi kan förlora på

Tack på förhand :-)

Rådgivarens svar

2020-04-01

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller samt en rekommendation. Jag utgår i mitt svar från att ni ska köpa hus i form av en villa (fast egendom).

Formkrav på köpeavtal vid köp av hus

Regler om köp av fast egendom finns i jordabalken 4 kap. Utformningen av köpeavtalet vid husköp regleras i jordabalken 4 kap. 1 §. Ett köpeavtal upprättas skriftligen och måste innehålla köparen och säljarens underskrift, uppgift om köpeskilling och köpeobjektet samt en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Detta är minimikraven och uppfyller köpeavtalet inte dessa är det ogiltigt. I övrigt kan köpeavtalet innehålla andra villkor för köpet. Det viktiga är att både köpare och säljare är medvetna och överens om villkoren.

Villkor i köpeavtalet

Bestämmelser som innebär att husköpet är beroende av villkor är ogiltiga om de inte införs i det skriftliga köpeavtalet, enligt jordabalken 4 kap. 3 §. Köpet får inte göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpeavtalet upprättades, enligt jordabalken 4 kap. 4 §. Har längre tid än 2 år avtalats, är köpet ogiltigt.

Sammanfattning och rekommendation

För att svara på din fråga så är det juridiskt möjligt för er att införa en klausul med ett särskilt villkor för köpet i köpeavtalet. Förutsättningen är att båda parterna är överens om villkoret. Säljaren måste gå med på det. Köpeavtalet kan alltså innehålla en klausul som innebär att om era tidigare lägenheter inte säljs inom en viss tid för lägst ett visst pris så har köparen rätt att häva avtalet utan att riskera att bli skadeståndsskyldig. Köpet får dock inte vara beroende av villkoret under mer än två år.

Det är angeläget att det tydligt framgår inom vilken tid och till vilket lägsta pris ni ska ha sålt era nuvarande lägenheter för att villkoret ska anses uppfyllt. Det är av stor vikt att avtalet blir rätt formulerat. Det kan därför vara en god idé att ta hjälp av en jurist med utformningen. Våra jurister hos Familjens Jurist kan hjälpa till med frågor rörande bostadsrätt och fastighetsrätt. Du är varmt välkommen att boka en tid för ett fysiskt möte här.  

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden