Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Villkorat gåvobrev

Ett gåvobrev upprättades 1988 där en av delägarna i en lantbruksenhet fick göra en avstyckning av en tomt.
Enligt gåvobrevet skall den vara avsedd för fritidsändamål och skall bebyggas med fritidshus.
Nu är gåvotagaren sedan flera år permanent boende och mantalsskriven där,

Är detta ok eller kan det få några konsekvenser om jag som gåvogivare motsäger mig denna
förändring?

Rådgivarens svar

2018-06-22

Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse över vad som gäller. Aktuella bestämmelser finns i jordabalken, JB.

Villkor i gåvobrev

För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs det att formkraven i 4 kap. 1 § JB är uppfyllda. Brevet måste vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvotagaren, det måste framgå i brevet vilken fastighet det rör sig om, det måste finnas den överlåtelseförklaring i brevet och det måste framgå att köpeskillingen är 0 kr eftersom det rör sig om en gåva.

Det är fullt möjligt att föreskriva villkor i ett gåvobrev som inskränker gåvotagarens rätt att förfoga över egendomen. Sådana villkor måste skriftligen framgå i gåvobrevet för att vara giltiga, se 4 kap. 3 § JB i förening med 4 kap. 29 § JB. Villkoren har ingen tidsgräns och kan gälla för obestämd tid. Om villkoret gäller i mer än två år så är det endast giltigt mellan gåvogivaren och gåvotagaren. När gåvotagaren skriver under ett villkorat gåvobrev så förpliktigar sig denne att följa villkoret. I det här fallet låter det som att villkoret inte har följts och då har du som gåvogivare rätt att agera. Om ni i brevet har angett att gåvan ska gå åter om villkoret bryts så ska detta ske. Om inget är angivet i gåvobrevet om vad som gäller om villkoret inte följs så kan du begära att gåvan ska gå åter alternativt att du ska få ersättning för gåvans värde.

Sammanfattning och råd

Gåvobrevet är giltigt om formkraven är uppfyllda. När gåvotagaren undertecknar ett villkorat gåvobrev så förpliktigar denne sig att följa villkoret. Det spelar därför ingen roll att det har gått flera år sedan gåvobrevet upprättades då det inte finns någon tidsgräns för villkor i gåvobrev. Om villkoret inte följs, vilket verkar vara fallet här, så kan du begära att gåvan ska gå åter alternativt att du ska få ersättning för gåvans värde. Mitt råd är att du först försöker tala med gåvotagaren och om ni inte lyckas komma överens så kan det vara en god idé att kontakta en jurist som kan hjälpa till med processen.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Vi erbjuder även en möjlighet att boka tid med en av våra erfarna jurister här. De har god erfarenhet inom fastighetsrätt och kan hjälpa till i hela processen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Kristine Hökerberg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden