Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vilken uppsägningstid har jag på mitt hyreskontrakt?

    Hej!
    Har idag en bostad "stuga" som jag hyr där stugan är en fastighet som finns på tomten nära hyresvärden ca: 15 M.
    Mitt kontrakt finns ingen uppsägningstid angivet.Det finns en paragraf 12 kap 45 a § jordabalken.
    Vilken uppsägningstid kan jag ha?
     

    Rådgivarens svar

    2020-07-14

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Precis som du skriver finner vi regler kring hyra i jordabalkens 12 kap, också känd som hyreslagen. Hyresavtal kan vara på obestämd tid (tills vidare) eller på bestämd tid (med ett slutdatum). Hyresavtalets uppsägningstid beror på om det är på obestämd tid eller på bestämd tid.

    Hyresavtal på obestämd tid

    Enligt 3 § framkommer att hyresavtal som gäller på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Av 4 § framgår att ett hyreskontrakt på obestämd tid ska upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

    Hyresavtal på bestämd tid

    Hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyresperiodens slut. Om hyresperioden har varat längre än nio månader måste dock alltid hyresvärden säga upp hyresgästen för att avtalet ska avslutas. Om avtalet ska sägas upp för att upphöra ska det sägas upp tre månader i förväg om hyresperioden är tre månader eller mer.

    Om hyresavtalet gäller på bestämd tid kan det ändå anses förlängt på obestämd tid om:

    1. Avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och avtalet inte har sagts upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skulle ske.
    2. Ingen uppsägning har skett, hyresavtalet har slutat gälla samt hyresgästen har fortsatt använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat hyresgästen att flytta.

    Jordabalken 12 kap 45 a §

    Paragrafen du nämner rör under vilka förhållanden som hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om att hyresavtalet inte ska förlängas. Den behandlar alltså inte frågan om längden på uppsägningstiden och jag tror därför inte att den paragrafen är relevant för dig i det här fallet. 

    Sammanfattning

    Din uppsägningstid beror på om du har ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Om du har ett hyresavtal på obestämd tid så upphör avtalet vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter att uppsägning skett.

    Om du har ett hyresavtal på bestämd tid så kommer hyresavtalet att upphöra vid utgången av det datum som stadgas i kontraktet. Om hyresperioden har varat längre än nio månader så måste dock alltid kontraktet sägas upp för att upphöra att gälla. Då ska det sägas upp med minst tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden missar att säga upp avtalet kan, i vissa fall, hyreskontraktet anses förlängt på obestämd tid.

    Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta våra kunniga jurister på Familjens Jurist!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden