Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilken uppsägningstid har jag på mitt hyreskontrakt?

Hej!
Har idag en bostad "stuga" som jag hyr där stugan är en fastighet som finns på tomten nära hyresvärden ca: 15 M.
Mitt kontrakt finns ingen uppsägningstid angivet.Det finns en paragraf 12 kap 45 a § jordabalken.
Vilken uppsägningstid kan jag ha?
 

Rådgivarens svar

2020-07-14

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Precis som du skriver finner vi regler kring hyra i jordabalkens 12 kap, också känd som hyreslagen. Hyresavtal kan vara på obestämd tid (tills vidare) eller på bestämd tid (med ett slutdatum). Hyresavtalets uppsägningstid beror på om det är på obestämd tid eller på bestämd tid.

Hyresavtal på obestämd tid

Enligt 3 § framkommer att hyresavtal som gäller på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Av 4 § framgår att ett hyreskontrakt på obestämd tid ska upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Hyresavtal på bestämd tid

Hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyresperiodens slut. Om hyresperioden har varat längre än nio månader måste dock alltid hyresvärden säga upp hyresgästen för att avtalet ska avslutas. Om avtalet ska sägas upp för att upphöra ska det sägas upp tre månader i förväg om hyresperioden är tre månader eller mer.

Om hyresavtalet gäller på bestämd tid kan det ändå anses förlängt på obestämd tid om:

  1. Avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och avtalet inte har sagts upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skulle ske.
  2. Ingen uppsägning har skett, hyresavtalet har slutat gälla samt hyresgästen har fortsatt använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat hyresgästen att flytta.

Jordabalken 12 kap 45 a §

Paragrafen du nämner rör under vilka förhållanden som hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om att hyresavtalet inte ska förlängas. Den behandlar alltså inte frågan om längden på uppsägningstiden och jag tror därför inte att den paragrafen är relevant för dig i det här fallet. 

Sammanfattning

Din uppsägningstid beror på om du har ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Om du har ett hyresavtal på obestämd tid så upphör avtalet vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter att uppsägning skett.

Om du har ett hyresavtal på bestämd tid så kommer hyresavtalet att upphöra vid utgången av det datum som stadgas i kontraktet. Om hyresperioden har varat längre än nio månader så måste dock alltid kontraktet sägas upp för att upphöra att gälla. Då ska det sägas upp med minst tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden missar att säga upp avtalet kan, i vissa fall, hyreskontraktet anses förlängt på obestämd tid.

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta våra kunniga jurister på Familjens Jurist!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden