Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilken uppsägningstid gäller för garageplatser?

Har en garageplats i en BRF. Skall flytta. Vill säga upp garageplats. Enligt kontrakt 3 månaders uppsägning. Har gjort skriftlig uppsägning till 20 dec 2019. Detta har emottagits med svar 19 sept om att de godkänner först den 31 dec. Är det rätt att jag inte får lämna den 20 dec trots 3 mån innan sagt upp?
 

Rådgivarens svar

2019-09-22

Hej, Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. 

Uppsägning av garageplats 

En garageplats inomhus är en del av en byggnad och har väggar och tak, vilket innebär att reglerna om hyra av lokal är tillämpligt även på garageplatser. Om jag missförstått frågan och du istället menar en parkeringsplats utomhus gäller andra regler. Då är du välkommen att ställa en ny fråga. 

Enligt 12 kap. 4 § Jordabalken är uppsägningstiden av ett hyresavtal gällande lokal som löper på obestämd tid normalt nio månader. Detta förutsätter att hyresavtalet är löpande och att du har hyrt garaget mer än nio månader. När hyresavtal är sammanbundet med bostadshyresavtalet är dock uppsägningstiden vanligen tre månader. 

Att uppsägningstiden är tre månader, betyder det enligt jordabalken det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Detta innebär alltså om du till exempel sagt upp avtalet 18 september, är avtalet uppsagt 31 december. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny! 

Med vänlig hälsning, 

Sandra 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden