Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilken typ av arrende är sökning av tryffel?

Hej
Vilken slags arrende/nyttjanderättsform är sökning av tryffel?
 

Rådgivarens svar

2020-07-24

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med fin fråga. Nedan kommer först en generell redogörelse för de olika arrendeformerna och för att sedan besvara din fråga.

Generellt om arrende

Det finns fyra olika typer av arrendeformer: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Dessa regleras i 8-11 kap Jordabalken

Med jordbruksarrende menas upplåtelse av mark som ska användas för jordbruk. Till detta hör åkermark och betesmark, men även grönsaksodling. Bostadsarrende föreligger när mark upplåts för att arrendatorn (den betalande parten) ska uppföra bostad på marken. Anläggningsarrende innebär att marken upplåts för annat ändamål än för jordbruk, men att arrendatorn har verksamhet i förvärvsändamål på fastigheten. Slutligen finns lägenhetsarrende vilket fungerar som något av en slasktratt då arrendet gäller då upplåtelsen av mark inte gäller vare sig jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Arrendeform vid sökning av tryffel

Sökning av tryffel måste närmast liknas grönsaksodling då sökandet går ut på att, i regel, hundar söker efter särskilda svampsorter som växer under jorden. Därmed bör sökning av tryffel klassas som jordbruksarrende enligt 9 kap Jordabalken.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden