Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilken ljudnivå är godkänd för att inte störa grannar?

Hur högt får jacuzzi höra in till grannen?

Rådgivarens svar

2021-03-28

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Inledning

Jag förstår det som att du bor i en bostadsrätt. Frågan kommer därför huvudsakligen utgå från bostadsrätter, även om svaret till viss del även gäller fastigheter.

Ljudnivån i ett bostadsrättshus

Frågor om bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen. En bostadsrättshavare se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar (7 kap. 9 § bostadsrättslagen). Det anses vara ett normalt inslag i boendet att det förekommer vissa lindriga störningar. Boendemiljön får dock inte försämras så mycket att boendet inte kan fungera på vanligt sätt.

Typiska störningar är upprepande hundskall, hög musik sent på kvällarna och skrik. En jacuzzi som låter för högt skulle kunna räknas som störning som en granne inte ska behöva stå ut med.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus finns riktvärden för hur mycket det får låta i bostadsrum. Enligt dessa råd bör ljudnivån inte vara högre än 30 dBA ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå). För tillfälliga ljudtoppar är riktvärdet högst 45 dBA.
 
Musik innehåller ofta lågfrekventa basljud som kan sprida sig via byggnadskonstruktionen. Riktvärdet för buller från musik är därför lägre, 25 dBA ekvivalent nivå.

Jag hoppas det var svar på er fråga. Har ni några fler funderingar är ni välkomna med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden