Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vilken associationsform gäller för bostadsrättsföreningar?

    Hej! Är en bostadsrättsförening ett bolag?

    Rådgivarens svar

    2020-01-18

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Ekonomiska föreningar

    En bostadsrättsförening är inte ett bolag utan en ekonomisk förening. Regler om ekonomiska föreningar finns i lag om ekonomiska föreningar (EFL). En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar. En ekonomisk förening ska även ha en styrelse och minst en revisor, 1 kap. 3 § EFL. Syftet med den ekonomiska föreningen är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i, 1 kap. 4 § EFL. Bostadsrättsföreningens syfte är att upplåta lägenheter till medlemmar i föreningens hus.

    En ekonomisk förening ska vara öppen för nya medlemmar, om det inte finns vägransgrunder, 4 kap. 1 § EFL. En medlem har rätt att säga upp medlemskapet i föreningen, 4 kap. 7 § EFL.

    Det finns en del skillnader mellan bolag och ekonomiska föreningar. Syftet med ett bolag är att det ska gå med vinst medan ekonomiska föreningar har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En annan skillnad är att ekonomiska föreningar är öppna om det inte föreligger någon vägransgrund.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis är bostadsrättsföreningar ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening måste uppfylla ett antal grundläggande krav såsom rätt antal medlemmar och ha stadgar. Du kan läsa mer om bostadsrättsföreningar på Bolagsverkets hemsida.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden