Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilken associationsform gäller för bostadsrättsföreningar?

Hej! Är en bostadsrättsförening ett bolag?

Rådgivarens svar

2020-01-18

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Ekonomiska föreningar

En bostadsrättsförening är inte ett bolag utan en ekonomisk förening. Regler om ekonomiska föreningar finns i lag om ekonomiska föreningar (EFL). En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar. En ekonomisk förening ska även ha en styrelse och minst en revisor, 1 kap. 3 § EFL. Syftet med den ekonomiska föreningen är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i, 1 kap. 4 § EFL. Bostadsrättsföreningens syfte är att upplåta lägenheter till medlemmar i föreningens hus.

En ekonomisk förening ska vara öppen för nya medlemmar, om det inte finns vägransgrunder, 4 kap. 1 § EFL. En medlem har rätt att säga upp medlemskapet i föreningen, 4 kap. 7 § EFL.

Det finns en del skillnader mellan bolag och ekonomiska föreningar. Syftet med ett bolag är att det ska gå med vinst medan ekonomiska föreningar har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En annan skillnad är att ekonomiska föreningar är öppna om det inte föreligger någon vägransgrund.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är bostadsrättsföreningar ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening måste uppfylla ett antal grundläggande krav såsom rätt antal medlemmar och ha stadgar. Du kan läsa mer om bostadsrättsföreningar på Bolagsverkets hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden