Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vilka skyldigheter har en sambo gentemot hyresvärden när denne har flyttat ut?

    Jag och min tidigare sambo har flyttat isär. Jag flyttade ut och han bor kvar i vår då gemensamma bostad. Kontraktet är omskrivet och han står nu ensam kvar på kontraktet. Han ska nu eventuellt också flytta. Han säger att om hyresvärden inte accepterar vårt tapetval, så ska han och jag dela på kostnaden för tapetsering. Vi har även satt speglar på tre garderobsdörrar, och han säger att vi ska dela på kostnaden för nya dörrar. Vad gäller?

    Rådgivarens svar

    2020-04-05

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Den situation du beskriver aktualiserar två frågor. Den första är om ni har rätt att tapetsera om och sätta upp speglar på garderobsdörrar, och om ni kan bli ersättningsskyldiga gentemot hyresvärden på grund av det. Den andra är vem som i så fall blir ersättningsskyldig. För att bedöma de frågorna utgår jag från bestämmelserna i jordabalken 12 kap.

    Har hyresgästen rätt att tapetsera om och sätta upp speglar?

    Enligt jordabalken 12 kap. 24 § ska hyresgästen väl vårda lägenheten och ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande. Hyresgästen har en skyldighet att vid användningen av lägenheten handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer ett större slitage än vanligt. Omfattande byggnadsåtgärder från hyresgästens sida som utförts utan hyresvärdens samtycke har ansetts som brott mot vårdplikten.

    Enligt jordabalken 12 kap. 24 a § har hyresgästen rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Det innebär att hyresgästen inte behöver be hyresvärden om lov gällande sådana åtgärder. Hyresgästen har nämligen rätt att sätta sin personliga prägel på lägenheten.

    Skulle däremot lägenhetens bruksvärde minska har hyresvärden rätt till ersättning för skadan. Godtagbara åtgärder är exempelvis montering av persienner, byte av innerdörrar, kakelsättning och utbyte av golvlister. Exempel på åtgärder som inte får vidtas är att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort en vägg, ersätta den fasta köksinredningen, eller bygga om ett duschrum till en bastu.

    Min bedömning i din situation är att det är tillåtet att tapetsera om och sätta upp speglar, utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden. Skulle hyresgästen däremot ha använt sig av extrema färger eller mönster, som minskar lägenhetens bruksvärde, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.

    Vem blir ersättningsskyldig?

    Om det är så att hyresgästen blir ersättningsskyldig, är frågan om det är din tidigare sambo eller ni två gemensamt som ska ersätta hyresvärden. Svaret gör sig beroende av omständigheterna i ditt fall, och jag kommer redogöra för en bestämmelse som eventuellt är tillämplig i ditt fall.

    Av jordabalken 12 kap. 32 § framgår följande. Har hyresrätten till lägenheten tillagts en sambo genom bodelning får sambon träda i hyresgästens ställe. För den tiden efter att hyresvärden underrättats om att hyresrätten tillagts hyresgästens sambo, svarar hyresgästen inte för sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Hyresgästens sambo svarar, tillsammans med hyresgästen, för sådana förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden före underrättelsen. Den nya hyresgästen svarar därmed för dem som uppkommer därefter.

    Sammanfattning och rådgivning

    Sammanfattningsvis är min bedömning att tapetseringen och speglarna som sattes upp av dig och din tidigare sambo troligen är tillåtna åtgärder. Skulle det emellertid uppstå en ersättningsskyldighet på grund av det, är det troligtvis din tidigare sambo som blir ansvarig för förpliktelserna enligt avtalet efter att hyresvärden underrättats om att hyresrätten tillagts honom.  

    Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor! I och med att jag inte kan göra en säker bedömning i ditt fall, är min rekommendation att du bokar in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina hyresrättsliga frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden