Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vilka krav kan jag rikta mot mitt byggbolag som gått i konkurs?

Jag och min sambo köpte en nybyggd ägarlägenhet för ett år sedan och betalade fullt kring inflyttningsdatum. Sedan dess har vi bott i en icke-färdigställd lägenhet (varken inne- eller utomhusmiljö är färdigställt). Byggbolag har nu gått i konkurs. Vi har anlitat en jurist som har lämnat stämningsansökan till tingsrätt, som dock inte kommer pröva målet på grund av att byggfirman gått i konkurs. Det står mycket i vårt köpekontrakt som inte stämmer, bl a att byggherren hade färdigställningsförsäkring (har aldrig funnits). Köket som är installerat är inte den som var beskriven i broschyren (fel marknadsföring). Byggnad (lägenheter) har aldrig blivit slutbesiktigat.

Skulle ni kunna ge mig nåt råd hur vi kan går vidare? Och vem, om någon annan än oss, är ansvarig för att får den färdigställt?

Rådgivarens svar

2020-02-04

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Jag utgår från att byggbolaget är ett aktiebolag eftersom detta är den vanligaste bolagsformen. Jag utgår även från att byggbolaget är det bolag som ni köpt lägenheten av och att det är er säljare som gått i konkurs.

Vad händer när två parter ingår ett avtal? Fordran och skuld

Du som köpare har ingått ett avtal med byggbolaget som säljare. När ett avtal ingås mellan två parter uppstår en fordran och en skuld. En fordran innebär ett krav på viss prestation, t ex betalning, medan en skuld innebär en förpliktelse, t ex en skyldighet att betala.

Vad gäller i ditt fall?

Avtalet mellan dig och din säljare innebär dels att du förpliktar dig att köpa lägenheten, dels att säljaren förpliktar sig att bygga lägenheten. Du som säljare har redan betalat för din lägenhet, vilket betyder att du uppfyllt din del av avtalet. Säljaren har däremot inte byggt klart din lägenhet, vilket innebär att du innehar en fordran gentemot bolaget. Denna fordran innebär (så länge bolaget inte försätts i konkurs) en förpliktelse (alltså en skuld) för bolaget att bygga klart din lägenhet.

Vad händer med ett aktiebolags skulder när det går i konkurs?

Frågor om aktiebolag regleras i aktiebolagslagen och frågor om konkurs regleras dels i konkurslagen, dels i förmånsrättslagen.  När ett bolags skulder är större än tillgångarna kan bolaget försättas i konkurs (konkurslagen 1 kap 2 §). Konkurs innebär att bolaget avvecklas till ett konkursbo som sedan förvaltas av en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift blir då att se över bolagets skulder och tillgångar för att sedan betala av skulderna med de tillgångar som finns i den utsträckning det går (konkurslagen 7 kap 8 §). I praktiken innebär detta att konkursförvaltaren säljer bolagets tillgångar och betalar av så mycket av skulderna som det går med pengarna som försäljningen genererar.

När skulderna ska betalas av finns det en viss rangordning som ska följas (denna rangordning regleras i förmånsrättslagen). Vissa skulder anses nämligen vara viktigare än andra och betalas därför av först. Man skiljer mellan tre olika kategorier av fordringar:

 • Konkurskostnader
  Denna kategori avser fordringar som uppkommer vid själva förvaltandet av konkursboet, t ex lönen till konkursförvaltaren (konkurslagen 14 kap 1 §). Konkurskostnader har högst prioritering bland alla fordringar och betalas därför först.
   
 • Massafordringar
  Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen. Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare. Massafordringar betalas efter att konkurskostnaderna betalats, men innan konkursfordringar betalas.
   
 • Konkursfordringar
  Denna kategori avser fordringar som uppkommer innan konkursen. Denna kategori har lägst prioritering och betalas därför sist.

När skulderna betalats av i den mån det är möjligt, avslutas konkursboet och resterande del av skulderna som ännu inte betalats av skrivs ned. Det finns ingen möjlighet att kräva aktiebolagets ägare på pengar eftersom dessa inte har något personligt ansvar för bolagets skulder (aktiebolagslagen 1 kap 3 §).

Vad gäller i ditt fall?

Som framgått ovan har du en fordran gentemot bolaget i form av en skyldighet för bolaget att bygga klart din lägenhet. Nu när bolaget gått i konkurs kan du tyvärr inte räkna med att få lägenheten färdigbyggd av bolaget. Detta eftersom det inte finns tillräckligt med tillgångar för att bygga klart din lägenhet (hade det funnits tillräckligt med tillgångar för att bygga klart din lägenhet hade bolaget inte gått i konkurs överhuvudtaget). Din fordran gentemot bolaget består snarare i en rätt att få tillbaka pengarna för det arbete som bolaget aldrig utförde. Denna fordran uppkom innan konkursen eftersom det var då ni ingick avtalet. Detta betyder att din fordran gentemot bolaget är en konkursfordran med lägst prioritering, vilket i sin tur innebär att du kommer få betalt för din fordran i den mån pengarna räcker till. Det du måste göra är att anmäla dig till konkursboet som fordringsägare. Du kommer då få betalt för din fordran om och i den mån pengarna räcker till.

Kan man stämma ett bolag som försatts i konkurs?

Det faktum att mycket av det som stod i köpekontraktet inte överensstämde med verkligheten är svårt för mig att kommentera vidare. Detta skulle en jurist behöva kika på för att avgöra eventuella möjligheter att stämma bolaget. Det ska dock uppmärksammas att möjligheterna att få något skadestånd försvåras av det faktum att bolaget gått i konkurs, men om du vill att en jurist kikar på möjligheterna att stämma bolaget kan du alltid kontakta Familjens jurist för rådgivning via telefon.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden