Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Viljeförklaring vid uppsägning av hyresavtal

Hej, jag har skrivit kontrakt på en lägenhet jag ska hyra från 1 juni. Jag står just nu med ett hus som är ute till försäljning och inte har blivit sålt. Skrev igår till min hyresvärd och kollade om hon kanske kunde kolla om någon annan hade möjligheten att ta lägenheten från 1 juni istället och förklarade min situation. Under dagen hörde jag inte från hyresvärden och senare ringde mäklaren o sa att vi fått bud och att det fanns fler intresserade så med andra ord blir huset troligtvis sålt. Glömde höra av mig till hyresvärden som svarade sent på kvällen, jag skrev snabbt tillbaka att jag ångrade mig och att allt löst sig för mig och att jag vill ha lägenheten. Hon hade redan då skrivit till någon annan som Står i kö och menar nu att jag sagt upp lägenheten? Jag anser inte att jag sagt upp den, utan inväntade först och främst svar från henne. Så nu menar hon att jag får vänta på om de som Står i kö vill ha den annars kan jag få den igen. Har skrivit hyreskontrakt men inte skrivit på någon uppsägning vi hade en enbart kontakt via sms.

Rådgivarens svar

2020-05-03

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Tillämplig lag

Frågor om hyra av hus eller del i hus (lägenhet) regleras i jordabalken 12 kap. (även kallad hyreslagen). Denna kompletteras av bestämmelser i lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) när det är en privatperson som hyr ut bostaden och det inte sker i en näringsverksamhet.

Uppsägning av hyresavtal

För hyresavtal gäller inga särskilda formkrav men det ska upprättas skriftligen om hyresgästen eller hyresvärdet begär det, enligt jordabalken 12 kap. 2 §. Hyresavtal kan gälla för bestämd eller obestämd tid. Gäller det för bestämd tid upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång. Gäller det för obestämd tid måste hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla.

En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd när uppsägningen sker, enligt jordabalken 12 kap. 8 §. Ett sms uppfyller kravet på skriftlighet. Har hyresförhållandet varat kortare än tre månader gäller inga formkrav för uppsägningen. Det kan i så fall ske på vilket sätt som helst. Det finns dock vissa krav på innehållet. För att en uppsägning ska vara giltig måste den innehålla en viljeförklaring med rätt innehåll. Det ska klart framgå att parten vill säga upp hyresavtalet.

Uppsägningstid om hyresvärden väljer att säga upp hyresavtalet

När ett hyresavtal sägs upp gäller en uppsägningstid. Jag tolkar det som att det är en privatperson som hyr ut bostaden i ditt fall och att det inte sker i dennes näringsverksamhet. Om så är fallet får hyresvärden säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats, enligt privatuthyrningslagen 3 §.

Er situation

I ditt fall menar du att det föreligger ett hyreskontrakt. Huruvida en uppsägning skett eller inte beror på formuleringen i ditt meddelande. För att en uppsägning ska ha skett krävs det att en tydlig viljeförklaring har framkommit. Det ska kunna utläsas att din faktiska vilja är att säga upp hyresavtalet. Har du inte sagt upp hyresavtalet måste hyresvärden säga upp det för att det ska sluta gälla. I så fall föreligger en uppsägningstid på tre månader. Jag skulle i första hand rekommendera dig att vända dig till hyresvärden och tala om detta för denne.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden