Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vid uthyrning av samägd fastighet har samtliga intäkter betalats till endast den ena ägaren

Vi har hyrt ut ett hus sedan 2010. Mitt X har fått betalt hela tiden. Och har inte betalt något på lånet. Nu kräver hon att jag ska betala halva lånet. Och köpa ut halva huset om jag vill ha det kvar. Jag anser att de pengar. Som kommit in är hälften mina. Eftersom vi är 50% ägare. Det har kommit in mer än dubbelt vad huset är värderat till. Jag anser att då är huset mitt och hon får betala resterande banklån. Har jag fel?

Rådgivarens svar

2019-01-21

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Vi får många frågor och har nu gått ut med att vi inte längre hinner svara inom utlovad tid. När frågor inte besvaras inom utlovad tid försvinner de ofta i mängden och besvaras därför väldigt sent. Så är fallet med din fråga. Jag ber om ursäkt för detta, men hoppas att mitt svar nedan hjälper dig i din situation.

Uthyrning av samägd fastighet

När flera personer äger egendom gemensamt tillämpas samäganderättslagen. Dess första paragraf säger att:

Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet [...] tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknade, där ej annat förhållande kan visas.

Lagen är gammal och har därför till stor del formats av doktrin (juridisk forskning) och praxis (domar från Högsta domstolen). Paragrafens andra mening anses innebära att intäkter, köpeskilling och utgifter fördelas efter andelarnas storlek. Det innebär att du och din sambo har lika rätt till hyresintäkterna, men också ska stå för lika stor del av lånet (köpeskillingen).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering, så är du välkommen att återkomma till oss. Vi hoppas då kunna svara på din fråga snabbare än vad som nu skedde.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden