Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vi har hyrt en lokal av bostadsrättsföreningen, hur får vi använda den?

Hej,
Jag och sambon har en bostadsrätt och har nu fått hyra en lokal/förråd utöver vanliga förrådet. Våra vanliga källarförråd är ca 5 kvm och har gallerdörr, det nya förrådet har en kraftig dörr med säkerhetslås. Vi har inte fått klarhet i om vi kan använda "lokalen" som hobbyrum. Styrelsen har endast sagt att vi inte får dra in el. På avgiftsavin anges kostnaden som för förråd, men inget annat om utrymmet, hur mycket tid vi får vistas där eller hur vi får lov att använda utrymmet.

Vilka regler/lagar finns när gäller att hyra ett extra utrymme/förråd/lokal i en bostadsrättsförening? Får man vistas där i några timmar för att t.ex. måla och snickra om man inte stör någon?

Rådgivarens svar

2019-11-28

Stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga! Jag tolkar frågan som att ni undrar vilka regler som finns om hur ni får använda er lokal. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Hyra av lokal

Reglerna om hyra av lokaler finns i JB 12 kap. Föreningen är hyresvärd och ni är hyresgäst.

Definitionen av en lokal är en annan lägenhet än en bostadslägenhet enligt 12:1 3 st JB. Det betyder att alla utrymmen som hyrs ut i en fastighet är lägenheter och de som inte är avsedda att bo i är lokaler. En lokal får inte användas till något annat än det avsedda ändamålet med lokalen, om inte hyresvärden ger tillstånd till annat. Vad man får göra i en lokal beror alltså i hög grad av vad hyresvärden och hyresavtalet säger. Det finns en allmän vårdplikt för hyresgäster som innebär att man ska ta hand om lägenheten och meddela hyresvärden om det uppkommer skador, är ersättningsskyldig för vissa kostnader som kan uppkomma av de eventuella skadorna och vid hyra av lokal kan man också avtala om en utökad vårdplikt för hyresgästen. Enligt 12:25 JB har hyresgästen ett ansvar att inte störa grannarna, som utgångspunkt är vanligt ljud och stök okej under dagtid men på kvällen och natten måste grannarna kunna sova. Detta gäller ljud, lukter och andra störningar.

I ert fall

Vad som står i hyresavtalet och vad ni har kommunicerat med hyresvärden (föreningen) är ramen för vad ni lagligen får och inte får göra i lokalen, även om det ofta finns ett mått av flexibilitet. Om hyresavtalet och dialogen mellan er och hyresvärden inte uttryckligen förbjuder er att snickra och måla så kan ni göra det så länge ni inte stör grannarna.

Sammanfattning och rekommendation

Vad ni får och inte får göra i lokalen bestäms i första hand av hyresavtalet och i andra hand av vad ni muntligen/skriftligen bestämt med föreningen. Hyresgästen har vårdplikt för lägenheten, är ersättningsskyldig för skador och har ett ansvar att inte störa grannarna på kvällar och nätter med ljud och annat.

Min rekommendation är att läsa hyresavtalet noga och prata med föreningen så att ni försäkrar er om att föreningen godkänner användandet av lokalen enligt era behov och önskemål. Om föreningen inte gör det bör ni fundera på om lokalen fortfarande är värd att hyra. Om ni använder lokalen på annat sätt än avtalat kan lokalen bli uppsagd och ni bli ersättningsskyldiga för att återställa lokalen till ursprungligt skick.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga, ni får gärna vända er till Fråga Juristen igen om ni har fler frågor.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden