Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ska åtgärda läcka i badrummet?

Hej,

Jag har fått ett problem hemma i badrummet.
Några utav mina golvplattor runt brunnen i duschen har börjat resa sig.

Jag har då kontaktat styrelsen och meddelat detta och försökt få dem att inse att förmodligen så är det inte bara utskicktet som rört på sig utan det bör uppstått genom att vårtskicktet gått sönder. Och då att det föreningen står ansvarig för allt bakom ytskicktet. Men dem menar på att det är mitt ansvar att ta dit en firma som kan göra en fuktmätning. Detta kommer kosta ca 8-9tkr så vill veta lite mer hur jag skall ställa mig i frågan.

Mvh
Charlie

Rådgivarens svar

2018-01-02

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Den fråga du ställer berör regler som finns i bostadsrättslagen (BRL), och till viss del i skadeståndslagen (SkL).

Som du är inne på brukar man dela upp det så att föreningen ansvarar för allt underhåll av huset, förutom ytskiktet i lägenheten som lägenhetsinnehavaren ansvarar för. I lagtexten står det något förenklat att föreningen ansvarar för allt som inte lägenhetsinnehavaren ansvarar för (7 kap. 4, 12§§ BRL). I stadgarna kan föreningen välja att utöka sitt ansvar så att det även omfattar lägenheternas ytskikt. Föreningen kan dock aldrig välja att utöka lägenhetsinnehavarens ansvar så att det omfatta något utanför lägenheten, exempelvis bjälklaget mellan lägenheterna. Ett tips är därför att du börjar med att läsa föreningens stadgar föra att ta reda på vilket ansvar du har som lägenhetsinnehavare.

I normalfallet skulle jag utgå från att föreningen inte ansvarar för golvbrunn och tätskikt i ditt badrum och i sådant fall är det din skyldighet att åtgärda bristerna i badrummet. Om du inte åtgärdar vattenskadan kan föreningen gå in och göra det, men det kommer då att ske på din bekostnad (7 kap. 12a§ BRL). Om det visar sig att det blivit fukt bakom tätskiktet som behöver torkas kommer det belasta föreningens försäkring och för skador på ytskiktet kommer det sannolikt täckas av din hemförsäkring.

Nu har du inte i detalj angivit varför läckaget har uppstått i badrumsgolvet. Detta kan ha inverkan på vem som får betala räkningarna i slutändan. Om läckan exempelvis beror på slarv från hantverkaren som fixade badrummet kan du vända dig till denne för att kräva skadestånd för dina utlägg.  

Åtgärdsförslag

Utifrån hur du beskriver felet skulle jag rekommendera dig att i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag och därefter se till att hantverkare kommer hem till dig så snart som möjligt för att bedöma omfattningen av skadan. Ett tips är att du säger till hantverkarna att du vill betala med faktura. På så sätt kan försäkringsbolaget betala för dina utgifter utan att du behöver göra några utlägg. Den enda kostnaden du behöver stå för är självrisken. Om du kan få tag på den personen som orsakar vattenläckan (om det nu finns en sådan) så kan du kräva denne på självrisken.    

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och om det är något mer du undrar över kan du ställa fler frågor här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden