Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem omfattas av ett nyttjanderättsavtal?

Hej!
Jag har en fråga angående ett skriftligt nyttjanderättsavtal. Gäller nyttjanderätten för även utflyttade familjemedlemmar till den som enligt avtalet har nyttjanderätt? Frågan avser ett markområde med tillhörande skjul.

Rådgivarens svar

2020-07-19

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Nyttjanderätt
Bestämmelserna om nyttjanderätter återfinns i jordabalkens sjunde kapitel (JB).  Genom förordnande om nyttjanderätt till en fastighet ges nyttjanderättsinnehavaren rätten att nyttja någon annans fastighet helt eller delvis under en bestämd tid. Nyttjanderätten kommer till genom avtal mellan fastighetsägaren och den som får nyttjanderätten, 7 kap. 1 § JB. Bundenheten gäller höst i 25 år inom detaljplansområde, och i högst 50 år för övriga områden, 7:5 JB. Parterna kan dock själva förordna om vilken tid som ska gälla för nyttjanderätten, exempelvis på livstid. 

En nyttjanderätt som upplåtits genom skriftlig handling får, men måste inte, inskrivas i fastighetsregistret, vilket innebär att nyttjanderätten följer med fastigheten vid en eventuell försäljning. Inskrivning är bra på så sätt att nyttjanderätten genom inskrivningen blir känd för allmänheten, och i och med att rättigheten är inskriven anses framtida ägare vara informerade om dess existens och rättigheten blir då gällande även mot dessa.

Vem omfattas av ett nyttjanderättsavtal?
Nyttjanderätten är bunden till den person som enligt avtalet utgör nyttjanderättsinnehavaren. Nyttjanderätten omfattar således ingen annan än den person/ de personer som uttryckligen anges i avtalet, varför familjemedlemmar inte omfattas av ett upprättat nyttjanderättsavtal om inte personerna anges som nyttjanderättsinnehavare. 

Det kan vara klokt att ta hjälp av en jurist för att tillse att alla rättsliga aspekter beaktas och att nyttjanderätten upprättas på ett tydligt och juridisk korrekt sätt. Behöver ni hjälp med vidare rådgivning eller att upprätta ett juridiskt korrekt nyttjanderättsavtal  är ni välkomna att boka en tid med någon av Familjens jurists kvalificerade jurister. Detta gör ni enkelt direkt via denna länk.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ni är i behov av ytterligare rådgivning är ni varmt välkomna att kontakta oss på Fråga Juristen igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden