Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem har rätt till stugan på en samägd fastighet?

Hej! Min sambo och hans bror får ta över en del av en sommarstugetomt som min sambos pappa ägt med sin bror och syster. Det finns 4 byggnader på gården. En stuga som pappans syskon delat och en lite större stuga som hans pappa byggt och inrett samt tagit hand om i 40 år. Nu när min sambo får ta över hans del så menar syskonen på att dom har lika stor rätt till storstugan då den ligger på den gemensamma tomten oavsett vem som byggt eller köpt möblerna. Tyvärr finns inget papper skrivet över äganderätten på stugorna utan endast tomten. Hur kan min sambo gå vidare och hur ligger det till igentligen i sådana här fall?

Rådgivarens svar

2019-06-21

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Samägd fastighet
När flera personer gemensamt äger en fastighet blir samäganderättslagen tillämplig, detta gäller om inte något annat avtalats mellan parterna. Varje delägare har en andel i fastigheten i dess helhet, det vill säga den totala tomtytan och husen, och inte till en bestämd del. Samtliga ägare måste komma överens om beslut som rör fastigheten (se 2 §). Om det inte går att komma överens delägarna emellan kan någon av dem begära att en god man ska ta över skötseln av fastigheten (se 3 §). Tingsrätten utser oftast en advokat som god man men delägarna får själva föreslå annan god man. Om någon delägare vill sälja fastigheten kan hen begära att den säljs på offentlig auktion (se 6 §). De andra delägarna kan då inte sätta sig emot försäljningen men de har chans att köpa tillbaka fastigheten på auktionen.

Vid lite större fastigheter med flera byggnader kan man lösa konflikter mellan delägare genom en avstyckning, vilket regleras i 10:e kapitlet fastighetsbildningslagen. Då delas tomten upp i flera mindre tomter och varje person kan bli ensam ägare till sin del.

Egen stuga på samägd tomt
2:a kapitlet i jordabalken (JB) blir tillämpligt när man ska avgöra om en viss egendom tillhör fastigheten eller inte. Det är inte helt självklart huruvida en ny byggnad på en samägd tomt ska anses vara ägd endast av den som tillför byggnaden eller om äganderätten ska sammanfalla med resten av fastighetens delägare. HD uttalade i en dom från 2014 att utgångspunkten är att det som en ägare tillför en fastighet tillförs för gemensam räkning (se domen HÄR). Alltså är huvudregeln att nya byggnader ska anses som fastighetstillbehör (se 2:1 JB) och ägas gemensamt av fastighetens alla delägare. Beroende på syftet men den nya egendomen kan undantag göras, exempelvis om den som tillför egendomen ska använda den i sin egen näringsverksamhet. Då tillfaller äganderätten endast den delägaren och byggnaden räknas som lös egendom (se 2:4 JB).

Sammanfattning och rådgivning
För att din sambo och hans bror ska ensamma ha rätt till storstugan krävs det att även deras pappa var ensam ägare till storstugan när han var delägare i fastigheten. Det beror alltså på vad din sambos pappa hade för syfte när han uppförde storstugan, men troligtvis kommer den att räknas som gemensam och tillhöra fastigheten. Det betyder att alla delägare har lika stor rätt att äga och använda stugan. För att ett samägande ska fungera krävs det att man kan ta beslut tillsammans, ett samäganderättsavtal kan då underlätta för att reglera situationer som lagen inte täcker.

Familjens Jurist kan hjälpa er att upprätta ett samäganderättsavtal vilket kan lösa konflikterna om hur fastigheten ska fördelas och användas, det kan ni göra HÄR. Om ägarna efter det fortfarande inte kan komma överens om beslut rörande fastigheten kan din sambo begära att en god man ska utses hos närmaste tingsrätt. Fastigheten kan även avstyckas eller säljas men jag råder er att först försöka lösa situationen ägarna emellan genom ett samäganderättsavtal då det är den smidigaste lösningen. Känner ni att ni behöver vidare rådgivning får ni gärna kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist till ett fast pris HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden