Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem har betalningsansvar för bolån efter separation

Hej jag och min fru har separerat och jag bor kvar i huset som hon äger hälften av min fråga är vad har hon för betalningsansvar hon hävdar att den som nyttjar huset har ansvar för huslånen. Jag vore jätte tacksam för svar om vad som gäller och vi står bägge på huslånen.

Rådgivarens svar

2017-12-31

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Solidariskt ansvar

Jag förstår det som att du och din fru har separerat men inte ännu ansökt om skilsmässa. Då ni båda står på huslånet är ni solidariskt betalningsansvariga gentemot banken. Det betyder att ni är gemensamt betalningsansvariga för skulden, banken kan kräva betalt för hela beloppet ni är skyldiga av antingen dig eller din fru (detta följer av 2 § skuldebrevslagen). Om någon av er betalar mer än er egen andel till borgenären (banken) får den personen en fordran, kallad regressfordran, på den andre. Det solidariska ansvaret påverkas inte av att din fru flyttat ut från huset. Om inget annat är avtalat er emellan är utgångspunkten att ni delar 50/50 på betalningarna för ränta och amortering på lånet. Din fru har inget fog för sitt påstående att den som nyttjar huset har ensamt ansvar för huslånen. 

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma.

Hälsningar, Henrik

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden