Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem betalar för vattenskadan i min bostadsrättslägenhet?

Hej! Jag bor i en bostadsrätt och har fått en vattenskada . Det var grannen som bor i lägenheten över mig som bytte blandare i köket själv. Det läckte vatten som rann ner i min lägenhet och ett köksskåp fick skador. Vem betalar mina skador? Borde inte de som orsakat vatten läckan betala?

Rådgivarens svar

2019-11-27

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Bostadsrättshavarens ansvar

Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BFL). Huvudregeln är att bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat har bestämts i stadgarna, 7 kap. 12 § BFL. Det betyder att bostadsrättshavaren är ansvarig för det inre underhållet, vilket innefattar rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar.

Bostadsrättshavarens ansvar gäller dock inte om grannen har orsakat en skada på grund av vårdslöshet t.ex. att grannen inte har varit tillräckligt försiktig. Att grannen har varit vårdslös kan vara svårt att bevisa. Den som påstår att något har skett har oftast bevisbördan för det. Om bostadsrättshavaren påstår att grannen har orsakat en vattenskada måste bostadsrättshavaren visa att grannen har varit vårdslös.

Din situation

Det är oftast svårt för bostadsrättshavaren att visa att grannen har orsakat en vattenskada på ett vårdslöst sätt. I din situation är det därför lättast att försöka komma överens med grannen. En fördel är att kolla upp om ditt försäkringsbolag täcker vattenskadan som har uppstått i din bostadsrättslägenhet.

Sammanfattning

Vem som ska betala för vattenskadan beror på om grannen har varit vårdslös. Om grannen har varit vårdslös ska han eller hon stå för kostnaderna som uppkommit.

Om du behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Vänliga hälsningar

Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden