Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem betalar åldersavdraget vid vattenskada i bostadsrätt?

Vi har haft en vattenskada i vår lägenhet (bostadsrätt) orsakad av en en boende tre våningar ovanför. Föreningen anlitade en firma som rev de fuktskadade väggarna, byggde upp och återställde. Återställningen drog ut på tiden och mycket var väldigt slarvigt gjort, så pass att vi själva fick rätta till det. Nu talas det dock om åldersavdrag för det utförda arbetet. Är vi verkligen skyldiga att betala?
Det var inte vi som orsakade skadan och vi blev inte heller tillfrågade om vi ville göra återställningen själva. Då vi har en del kontakter inom byggbranschen hade vi i så fall valt en firma vi vet är pålitlig och gör ett bra jo bb om vi visste att vi skulle få stå för kostnaderna. Det är mest väggar de har återställt och målat men även en linoleummatta i en klädkammare som är slarvigt och ojämnt lagd och inte i en färg vi har valt, den är gul och den som fanns där innan var rödbrun. Vilka är våra rättigheter?

Rådgivarens svar

2017-08-30

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller i förevarande fall.

Ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare
Du som har en bostadsrätt ansvarar som huvudregel för det inre underhållet av lägenheten. Med det menas skötseln av både ytskikt och fast inredning. I ert fall har väggar och golv skadats vilket räknas till bostadsrättens ytskikt. Ansvaret gäller även om det är grannen som orsakat skadan i er lägenhet. Se 7 kap. 12 § bostadsrättslagen.

Vattenskada
Ett undantag till huvudregeln om bostadsrättsinnehavarens ansvar är om det kan bevisas att grannen orsakat skadan i lägenheten på ett vårdslöst sätt. Då blir den vårdslösa parten skyldig att ersätta skadorna. I ert fall förefaller ni inte ha utsatts för en vattenledningsskada (vatten under tryck) utan en vattenskada orsakad av grannar. Om vattenskada uppkommer av en vattenledningsskada är nämligen bostadsrättsföreningen som huvudregel ansvarig för skadorna i lägenheten. Det är således i ert fall av stor betydelse om vattenskadan har orsakats genom att era grannar varit vårdslösa eller inte.

I ett avgörande från Tingsrätten år 2016 ansågs en granne inte ha agerat vårdslöst när vattenskadan uppkom i samband med att grannen kom åt en vattenledning när han städade. Grannen hade stämt honom om ett skadestånd på 20 000 kr men förlorade rättegången då tingsrätten inte ansåg det vara bevisat att vattenskadan vållats genom vårdslöshet.

Försäkring
Din bostadsrättsförsäkring kan ersätta skador på ytskiktet i lägenheten. Försäkringsbolagen gör åldersavdrag på material- och arbetskostnader om lägenheten inte var helt ny. Avdraget motsvarar åldern på det material som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Återställande av skada
Vad som ersätts framgår av era försäkringsvillkor. Skyldigheten är åtminstone att återställa det som skadats till det skick som förelåg innan skadan uppkom, se bl.a. RH 2016:15.

Sammanfattning
Vatten sprider sig lätt i fastigheten och det är vanligt att grannar drabbas av vattenskador orsakade av andra boende i fastigheten. Om era grannar har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan ni kräva era grannar på ersättning motsvarande självrisken samt har möjlighet att begära ersättning för åldersavdrag. Har skadan inte skett genom vårdslöshet ser tyvärr inte chanserna lika goda ut enligt min bedömning. Behöver ni ytterligare hjälp med att gå vidare med ärendet är ni varmt välkomna att boka en tid med våra jurister på ett kontor när er, det kan ni göra här. Jag hoppas ni har fått svar på er fråga och önskar er lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden