Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem bär ansvaret om antalet nycklar inte stämmer med avtalet?

Hej,
Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt där vi i frågelistan vid påskrivande av kontraktet fick svar av säljaren att det finns 3 nycklar totalt. Nu när vi flyttar in visar det sig att säljaren har 5 underlåsnycklar varav 1 har han tappat bort och vi har fått 4. Det finns även 3 st överlåsnycklar som först dom hade tappat bort och när vi hotade med att dom skulle betala hittade dom nycklarna 3 dagar efter tillträde. Nu har vi fått 2 alltså saknas även 1 där . Dessutom 3 postfack nycklar. Vi har givetvis bytt överlåset då möjligheten fanns att någon bara gick in här eftersom båda nycklarna var på vift. Men min fråga är vems ansvar är detta? Vem ska ta kostnaden för bytet av låset samt är det inte ett kontraktsbrott då dom angivit att det finns 3 nycklar totalt och det visar sig att minst 8 har tillverkats till dörren ? Undrar även vilket ansvar mäklaren har då han varit helt värdelös och stött ifrån sig allt ansvar. 

Tack på förhand ! 

Rådgivarens svar

2020-09-07

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om ansvaret för antal nycklar till bostadsrätt
När en bostadsrätt säljs av en person till en annan ingår personerna ett köpeavtal. I och med att avtalet ingås förbinder sig parterna att följa det som sägs i avtalet. Om en av parterna inte kan fullfölja avtalet och göra det som sägs i avtalet, kan detta innebära ett kontraktsbrott. Detta innebär att ifall avtalet reglerar hur många nycklar som finns till bostaden och att dessa ska lämnas över till köparen, har säljaren en skyldighet att se till att antalet nycklar stämmer och att samtliga nycklar överlämnas. Om säljaren inte lyckas göra detta, kan det utgöra ett kontraktsbrott och säljaren kan då bli skyldig att stå för kostnaderna som köparen har t.ex. för att byta lås.

Ett köp av en bostadsrätt är en affär mellan köpare och säljare, och mäklaren är inte part i avtalet. Därmed har mäklaren har i princip inte något ansvar för om säljaren begår ett kontraktsbrott, så länge inte mäklaren har påverkat eller fått säljaren att begå kontraktsbrottet. En köpare av en bostadsrätt kan dock kräva skadestånd av en mäklare om mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter och detta har lett till skada för köparen. Köparen måste då kunna bevisa att skadan har uppstått just till följd av det felet mäklaren gjort.

Din situation
Utifrån din beskrivning har ni kommit överens om att det finns tre nycklar till bostadsrätten. Då det senare har visat sig att det finns fler nycklar än så samt att säljaren inte har överlämnat alla nycklar som finns till er, kan säljaren ha begått ett kontraktsbrott. Ni kan då kräva att säljaren betalar de kostnader som har uppstått för er, t.ex. i samband med att ni fick byta lås. Om säljaren vägrar betala, kan ni väcka talan mot personen i en tingsrätt. Domstolen kommer då att ta ställning till om säljaren har begått ett kontraktsbrott.

Det kan spela roll ifall ni har skrivit in antalet nycklar i avtalet, eller bara diskuterat detta muntligt i samband med påskrivande av kontraktet. Även muntliga avtalsvillkor gäller, och säljaren kan alltså ha begått ett kontraktsbrott även om ni bara har avtalat antalet nycklar muntligt. Det kan dock vara svårt att bevisa innehållet i ett muntligt avtal om tvisten går till domstol. Om antalet nycklar däremot har skrivits med i avtalet eller i frågelistan, blir det lättare att bevisa vad ni har avtalat om.

Det blir troligen svårare att kräva någon sorts ersättning från mäklaren. Avtalet gäller bara mellan er och säljaren och det är därmed säljaren som blir ansvarig för ett kontraktsbrott mot er.

Om ni vill ha hjälp i en framtida process kan jag rekommendera Familjens Jurist.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden