Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vem bär ansvaret för mögel i bostadsrättslägenhet?

    Hej! Skulle dra el på vinden i min nyinköpta bostadsrätt. När min elektriker lämnade vindsluckan öppen ser det ut som om det är mögel i isoleringen. Vem har ansvar för detta? Jag eller bostadsrättsföreningen?

    Rådgivarens svar

    2019-11-09

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bostadsrättslagen

    Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BFL). Föreningen och bostadsrättshavaren har ett delat ansvar för bostadsrättslägenheten. Föreningen har ansvar för att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren (7 kap. 4 § BFL). Det innebär att föreningen har ansvar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Bostadsrättshavaren ska däremot på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat har bestämts i stadgarna (7 kap. 12 § BFL). Det betyder att bostadsrättshavaren är ansvarig för det inre underhållet, vilket innefattar rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Regeln om bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten är dock dispositiv (går att avtala bort). Föreningen bör i stadgarna precisera vad som ska räknas till det inre underhållet.

    Köplagen

    Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen (KöpL), vilket framgår av 1 §. Om mögel har uppkommit innan bostadsrättshavaren flyttade in och felet inte har kunnat upptäckas vid undersökningen föreligger ett dolt fel. Har köparen före köpet undersökt bostadsrättslägenheten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § 2 st. KöpL). Köparen får enbart åberopa dolda fel.

    Din situation

    Svaret på din fråga om vem som bär ansvaret för mögel i isoleringen beror på olika omständigheter. I första hand är det viktigt att kolla upp vilket ansvar bostadsrättshavaren har enligt stadgarna. I andra hand är det bra att utreda om mögelskadan är ett dolt fel. Om köparen har gjort en undersökning före köpet och borde ha upptäckt felet föreligger inte ett dolt fel. Då ansvarar köparen för att åtgärda felet.

    Rekommendation

    Ansvar för fel i bostadsrättslägenhet är inte alltid helt lätt att utreda. För att säkerställa att allting går rätt till skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig att utreda om det föreligger ett dolt fel i din bostadsrättslägenhet.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar

    Fråga Juristen

     

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden