Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem bär ansvar för fel vid köp av fastighet?

Hej! Sålde ett hus med pool förra året och nu har nya ägarna kontaktat mig Ang att altanen runt poolen sticker över på kommunens mark ca 1 m på ett ställe och dom kräver att det ska byggas om. Nya ägaren vill att vi ska betala för detta. Vad är det som gäller? Har pratat med mäklaren och dom säger att allt utanför huset så som tomtgränsen, altanen osv ligger på köparens undersökning plikt att kolla så det stämmer? Vi har såklart inte byggt över gränsen med flit utan det måste ha blivit en miss.

Rådgivarens svar

2019-07-05

Hej! Tack för att ni ställer er fråga till Fråga Juristen. Regler om köp av fast egendom finns i jordabalken. Nedan kommer jag att redogöra för reglerna samt ge förslag på hur ni kan gå vidare med ert ärende.

Fel i fastighet; rättsliga fel
Om en fastighet belastas av annans rättighet (här kommunens mark) som strider mot avtalet och som köparen inte var medveten eller borde varit medveten om vid köpet, föreligger ett s.k. rättsligt fel (4 kap. 17 § jordabalken). Köparen måste vara i god tro för att kunna ge säljaren ansvar för felet. Att vara i god tro innebär att vara omedveten om eventuella missförhållanden vid avtalets tillkomst.

Konsekvenser vid rättsliga fel
Om ett rättsligt fel föreligger har köparen rätt att få prisavdrag, alternativt häva köpet om skadan är av väsentlig betydelse. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada (4 kap. 12 § jordabalken).

Sammanfattning och råd till er
I och med att ni har byggt en altan på en markarea som ägs av kommunen, föreligger ett rättsligt fel om husköparna var i god tro vid köpet. I sådant fall har köparna rätt till åtminstone prisavdrag samt ersättning för skada. Jag rekommenderar er att ta kontakt med en jurist som till fullo kan sätta sig in i er situation och hjälpa er att gå vidare med ärendet. Klicka här för att komma till bokningen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden