Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem är ansvarig för en vattenläcka orsakad av möss?

Min hyresgäst (hyr ett mindre hus av mig) har fått en vattenläcka från diskmaskinen. Möss har kommit in i huset och ätit av vattenslangen. Det har blivit vattenskador på trägolvet i köket. Vem är ansvarig för detta?

Rådgivarens svar

2021-01-10

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Eftersom du skriver att du hyr ut ett litet hus tolkar jag det som att du hyr ut i egenskap av privatperson - då blir det lagen om uthyrning av egen bostad som ska tillämpas på din situation. Som komplement används 12 kap. jordabalken, den så kallade “hyreslagen”, för de frågor som ej tas upp i lagen om uthyrning av egen bostad. 

 

Vem ansvarar för skador i ett hyresförhållande?

Frågor om underhåll och vård av uthyrd bostad regleras inte i lagen om uthyrning av egen bostad, utan vägledning får hämtas i hyreslagen. 

 

Hyresvärdens underhållsskyldighet

På tillträdesdagen ska bostaden vara i ett sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen i orten är att anse som fullt brukbar för det avsedda ändamålet. (12 kap. 9 § jordabalken) Är det en bostad som hyrs ut ska den alltså vara i beboeligt och acceptabelt skick. Skicket ska upprätthållas av hyresvärden under hyrestiden (12 kap. 15 § jordabalken) Detta är alltså en underhållsskyldighet, något hyresvärden måste tillhandahålla hyresgästen. Har det i hyresavtalet avtalats om bättre skick än “fullt brukbart” är det det bättre skicket som ska upprätthållas under hyrestiden. I vissa speciella fall får man i hyresavtalet ha avtalat om ett sämre skick. (12 kap. 9 § andra stycket jordabalken

 

Hyresvärden har även en skyldighet att förhindra att ohyra uppkommer i lägenheten och åtgärda ohyreproblem som redan uppkommit. Den skyldigheten gäller även om det är hyresgästen som orsakat ohyran. Har hyresgästen ingen del i att ohyran uppkommit kan hyresgästen få rätt till ersättning för nödvändiga kostnader i samband med att utrota ohyran. (12 kap. 17 § jordabalken) Både möss och råttor räknas som ohyra.    

 

Hyresgästens vårdplikt

Å andra sidan har hyresgästen också vissa skyldigheter för bostadens skick. Hyresgästen är skyldig att vårda bostaden den hyr. Hyresgästen är skyldig att ersätta all den skada som uppkommit genom hens “vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning“ (12 kap. 24 § första stycket jordabalken) Det betyder att skador som hyresgästen själv orsakat, antingen direkt eller genom vårdslöshet, ska ersättas av hyresgästen själv. Hyresgästen har även ett visst ansvar för skador orsakade av personer som hyresgästen bjudit in i bostaden. 

 

Hyresgästen har även en skyldighet att vid risk för allvarligare skador omedelbart kontakta hyresvärden om detta. Om hyresgästen inte meddelar hyresvärden utan oskäligt dröjsmål kan hen bli ansvarig för de efterföljande skadorna. (12 kap. 24 § andra stycket jordabalken) Om det finns en risk för större skador, t.ex. vattenskador, ska hyresgästen alltså kontakta hyresvärden så fort som möjligt för att undgå att bli ansvarig. Hade hyresgästen accepterbara skäl att inte kontakta hyresvärden direkt (t.ex. om personen inte var hemma utan låg på sjukhus) kan en längre tidsfrist accepteras utan att hyresgästen blir ansvarig. 

 

Vad gäller i din situation? 

Som hyresvärd är du ansvarig för att lösa problemet med mössen i den bostad du hyr ut. Hyresgästen har däremot en viss skyldighet att informera dig om risker eller skador som inträffat i bostaden så att du som hyresvärd kan åtgärda dem innan de blir ett ännu större problem. 

 

Det lutar alltså åt att du som hyresvärd är ansvarig för den uppkomna skadan om den är en följd av ett oåtgärdat musproblem. Men för att kunna ge ett heltäckande svar på din fråga behövs mer information om omständigheterna och vilka uppgifter som din hyresgäst försett dig med. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta en av Familjens Jurists duktiga jurister som kan hjälpa dig utreda ansvarsfrågan i just ditt hyresförhållande. En jurist kan även se över dina chanser till framgång i en eventuell tvist inför domstol.

 

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden