Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för vattenledningar i en bostadsrätt?

Bor sedan 2,5 år i en brf. Huset är ca 50 år gammalt, stambyte för 15 år sedan. Ca 25 lägenheter på 8 våningar.Totalrenoverade mitt kök för två år sedan för 100 000. I december förra året fick plötsligt problem med periodvis stark avloppslukt från köksavloppet. Brf-fastighetsskötare varit och kollat, förklarade om undertryck ( det bubblar till i vattenlåset t x någon gång under eftermiddagen varefter avloppslukten är kännbar). Läget är likadant en månad efter inspektionen och jag har gjort en ny anmälan. Fastighetsskötaren skulle tala med brf-styrelseordförande om en stamspolning. Som ev aldrig gjorts i fastigheten. Första feedback jag fått är att ” ingen annan har klagat”. Visst är "rör i väggen” brf:s ansvar?
 

Rådgivarens svar

2020-02-23

Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring vem som ansvarar för vattenledningar i en bostadsrätt.

Vem bär ansvar för vattenledningar?
Bestämmelser kring fördelning av ansvar mellan bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare finns i bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten i gott skick om inget annat följer av föreningens stadgar, 7 kap. 12 § 1.st bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparationer av ledningar för avlopp, gas, vatten m.m. Detta gäller dock endast om det är föreningen själv som har försett bostaden med ledningarna samt om ledningarna används till fler än en lägenhet (stamledningar), 7 kap. 12 § 2.st bostadsrättslagen.

Vad gäller i ditt fall? 
Som jag förstår din fråga så har ingen skada, exempelvis vattenskada, skett med anledning av ledningarna utan ledningarna orsakar en avloppslukt. I egenskap av bostadsrättshavare har du ansvar för din bostads inre skick, medan din bostadsrättsförening under vissa förutsättningar har ansvar för ledningar. Din förening är ansvarig för ledningar under förutsättning att det är föreningen som försett din bostad med ledningarna samt om ledningarna används för fler bostäder. Det ska alltså vara fråga om en stamledning. 

Det är svårt för mig att göra en exakt bedömning av vem av dig och din bostadsrättsförening som bär ansvaret för den avloppslukt som du upplever i din bostad. Om lukten och behovet av en åtgärd eller reparation beror på ledningar som är gemensamma till flera bostäder och som föreningen har försett bostäderna med, bör din bostadsrättsförening bära ansvaret och därmed vidta åtgärder för att ledningarna ska fungera som dem ska. 

Rekommendation
Jag råder dig att påtala för bostadsrättsföreningens styrelse att det är föreningen som bär ansvaret om det är så att lukten i ledningarna beror på att åtgärder behöver vidtas med stamledningarna. Vill du diskutera vidare ärendet med en jurist hjälper gärna Familjens Jurist dig. Här kan du boka ett personligt möte via telefon eller på närmaste kontor. 

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor får du jättegärna ställa dem till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden