Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för spricka på fönstret i en hyresrätt?

En fönsterruta i lägenheten jag hyr fick en spricka i sig förra veckan - som jag efter en hel del googling förstått handlar om en ”värmespricka”, då det sprack i samband med att solen lade sig på rutan.

Jag hörde omgående av mig till hyresvärden och han kom hit och tejpade sprickan. Idag kom han tillbaka och frågade hur jag planerat att lösa detta. Då skadan på rutan inte på något vis vållats av mig som hyresgäst hävdar jag att ansvaret ligger på hyresvärden. Vad gäller egentligen.

Kortfattat: Skada (spricka) på fönsterruta. Ej orsakad av hyresgäst, utan av yttre påverkan (värme på en ”morgon-kall” ruta). Vem har ansvaret att ersätta detta?

Rådgivarens svar

2020-04-22

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyresrätt, då blir reglerna om hyresavtal i 12 kap. jordabalken (JB) tillämpliga (även kallad hyreslagen). Skulle förutsättningarna vara annorlunda får du skicka in en ny fråga till oss, för då kan andra regler bli tillämpliga. Jag ska försöka redogöra för hur den rättsliga regleringen ser ut på området och ge råd kring hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänt om ansvar vid skador i hyresrätt

Hyresgästen har en plikt att vårda lägenheten. Hyresgästen ska även ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller av någon som hälsar på honom. Detta framgår av 12 kap. 24 § JB. Det innebär att hyresgästen måste vara vårdslös för att bli skadeståndsskyldig, vilket innebär att hyresgästen inte svarar för skador som orsakats genom ren olyckshändelse. Till vårdplikten hör t.ex. att iaktta viss aktsamhet och rengöring. Det är svårt att ge ett generellt svar på hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig. Vårdplikten innebär att hyresgästen har en skyldighet att handla på ett sådant sätt att det inte uppkommer större slitage än vanligt vid användandet av lägenheten samt undvika att det uppstår risker för skador. Vanligt slitage som uppstår med tiden är inget som hyresgästen måste ersätta.

Hyresgästens vårdplikt ska dock skiljas från den underhållningsplikt som hyresvärden har, 12 kap. 9 § och 12 kap. 15 § JB. Den innebär att hyresvärden ska vidta åtgärder som reparationer för att hålla lägenheten i avtalsenligt skick.

Huvudregeln enligt praxis är att hyresvärden ska bevisa att hyresgästen har vållat skadan (se NJA 1987 s. 668). I NJA 1975 s. 657 uttalade domstolen att skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet får antas ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt.

Vad gäller i ditt fall?

Om det är en värmespricka så låter det som en ren olyckshändelse som inte hade gått att förhindra. Då ska du som hyresgäst inte behöva ersätta skadan. Hyresvärden kommer dock troligtvis kunna bevisa att skadan har uppstått efter att du flyttat in om en besiktning har gjorts innan din inflytt. Därefter blir det en bevisfråga angående hur sprickan i fönstret har uppstått. Hyresvärden har troligen argument som pekar på att du kan ha orsakat sprickan. Däremot finns rättsfallet från 1975 som säger att om det finns en annan rimlig förklaring till skadans uppkomst än ditt handlande ska hyresvärden ansvara för skadan.

Jag kan tyvärr ingenting om värmesprickor och hur de uppstår, men det låter som att det kan vara svårt att bevisa att det är just en värmespricka. Uppstår exempelvis värmesprickor vanligtvis i äldre fönster kan det vara ett bra argument från din sida, eller om sprickan endast finns på utsidan av fönster och inte når hela vägen genom glaset till insidan.

Sammanfattning och råd

För att slippa bli ersättningsskyldig bör du visa på att sprickan inte orsakats genom ditt vållande utan genom en olyckshändelse. Ett tips är att läsa på om värmesprickor och försöka visa på att sprickan beror på värmeskillnader och inte ditt vållande. Bevisläget är svårt men du behöver endast hitta saker som tyder på (ett lågt ställt beviskrav) att skadan har uppkommit på annat sätt än genom ditt vållande för att slippa bli ersättningsskyldig.

Prata i första hand med din hyresvärd om saken och lägg fram de bevis du har för att sprickan inte beror på ditt vållande. I andra hand kan du vända dig till hyresnämnden som medlar i hyrestvister. Skulle du vilja prata med en jurist kan du boka tid hos Familjens Jurist så kan de hjälpa dig mer ingående. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden