Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för renovering efter ombildning till bostadsrätt?

Hej,
Jag köpte en bostadsrätt i november 2017 som omvandlades från hyresrätt. Det är ett radhus liknande bostadsområde där man har en lite trädgård på baksidan av lägenheten. På denna lilla trädgårdsdel så finns det även ett förråd som är ihopbyggt med grannen mittemot min tomt.
När detta var en hyreslägenhet så gjorde jag en felanmälan till dåvarnade hyresvärd sommaren 2014.
Det har då varit 3-4 stycken olika byggbolag här och tittat på förrådet och samtliga har dömt ut det.
Dom ger rekomendationen att riva och bygga upp ett helt nytt. När det under våren/sommaren 2017 började pratas om att göra om detta område till bostadsrätter så frågade jag specifikt om förråden skulle ingå i bostadsrättsköpet. Då fick jag till svar att så var inte fallet utan dessa skulle tillhöra föreningen.
Nu har vi ju röstat och även köpte våra lägenheter av tidigare ägaren. Jag tog då upp detta med förrådet igen eftersom inget hände och fick då till svar att det ingick i köpet av bostadsrätten, och då liggeransvaret på mig som brh. Men det står inget på köpekontraktet att förrådet ingår i köpet av bostadsrätten. Jag anser ju att det är föreningens eller tidigare hyresvärden som ska åtgärda mitt förråd.
Jag ska ju inte behöva ta denna smällen kostnadsmässigct anser jag. Utan det borde ligga på tidigare ägarens bord eller föreningens.
Vem har rätt?
Hur går man vidare?

Rådgivarens svar

2018-05-21

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Tråkigt att höra att du hamnat i den här situationen. Nedan ska jag försöka besvara din fråga så gott jag kan utifrån tillämpliga lagar och ge dig några tips på hur du kan gå vidare.

Av 4 kap. 5§ BrL framgår vilka formkrav som ställs på ett upplåtelseavtal av en bostadsrättslägenhet. Det ska upprättas skriftligen och innehålla köpare och säljaren namn, vilken lägenhet som avses samt uppgift om insats, årsavgift och upplåtelseavgift. Även om det inte framgår i ditt upplåtelseavtal (köpekontrakt) att det ingår ett förråd så kan det mycket väl göra det. Formkraven på ett upplåtelseavtal innefattar ingen skyldighet att ange om förrådet ingår eller ej. Det ska dock finnas en uppgift som tydligt anger vilken lägenhet som åsyftas.

För att se om förrådet ingår gör du säkrast i att kolla i den ekonomiska planens som föreningen upprättat inför ombildningen. När en hyresrätt omvandlas till bostadsrätt ska en ekonomisk plan upprättas av föreningen och hållas tillgänglig för hyresgästerna (9 kap. 20§ BrL). I den ekonomiska planen ska det framgå sådana uppgifter som är av betydelse för bedömningen av bostadsrättsföreningens verksamhet. Vad den ekonomiska planen mer i detalj ska innehålla framgår av 1-4b §§ bostadsrättförordningen. Det finns även vägledning att erhåll i Boverkets allmänna råd (BFS 2017:7). Den ekonomiska planen ska enligt dessa regler bl.a. innehålla uppgifter om hur stora lägenheterna är och vilka ytor som utgör gemensamma anläggningar.

För att ta reda på om förrådet ingår bör du alltså, oavsett vad som har sagts muntligen inför ombildningen, kolla i den ekonomiska planen.

Vem ansvarar för renoveringen?

Eftersom att felet på förrådet var känt innan överlåtelsen finns det ingen möjlighet att göra gällande felansvar på grund av dolt fel mot den tidigare hyresvärden (4 kap. 19§ jordabalken). Förutsättningarna för att den tidigare hyresvärden ska vara ansvarig för att renovera förrådet är att hyresvärden åtagit sig ett sådant ansvar i överlåtelseavtalet vid försäljningen genom en särskild utfästelse. En säljare av en fastighet vill i normala fall inte åta sig något ansvar för fastigheten efter försäljningen. Precis som vid andra försäljningar ligger det ofta i säljarens intresse att avsluta sina rättsliga förehavanden med försäljningsobjektet. Det är därför inte troligt att hyresvärden har åtagit sig ett ansvar för förrådet, men det kan ändå vara värt för dig att kolla med föreningen om hyresvärden åtagit sig något reparation- eller skötselansvar för fastigheten.

När det gäller förenings ansvar framgår det av 7 kap. 4§ BrL att förening ansvarar för skötseln av fastigheten och tillhörande mark. Föreningen ansvara dock inte för lägenheternas ytskikt eller om det finns mark som tillhör lägenheterna (7 kap. 12§ BrL). Både du och föreningen kan alltså bli ansvariga för att renovera förrådet. Vem som ska renovera det beror i slutändan på om det ingick i köpet eller inte.

Sammanfattning

Det första du bör göra är att utreda om förrådet tillhör din bostadsrätt eller inte. Detta kan du göra genom att kolla i den ekonomiska planen som föreningen ska ha upprättat inför ombildningen. Står det i den att förrådet ingår i bostadsrätten finns det en risk att du måste renovera lägenheten. Annars ligger det framförallt på föreningen. Som en sista utväg kan du även kolla med föreningen om den tidigare ägaren åtagit sig att ansvara för några renoveringar i samband med överlåtelsen.

Om du behöver mer hjälp kan du komma i kontakt med en jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden