Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vem ansvarar för lägenhetens skick vid köp av en bostadsrättslägenhet?

    Hej! Jag har sålt en bostadsrätt. Mellan att kontrakt skrevs och inflyttning skedde, gjordes en OVK som gav anmärkning på följande punkter (svar en vecka innan inflytt, som delades med köparen): Det saknas ventilation i duschen, besiktningsmannen kunde inte se ventil/don Inget luftflöde i kökskanal/imlucka Inget luftflöde i gallerdon i vardagsrum/sovrum. Friskluftsventiler saknas. Nu riktar köparen krav på mig som säljare att stå för kostnaden att åtgärda anmärkningen. Jag undrar vad som är säljarens, köparens samt bostadsrättsföreningens ansvar i det här. Undrar också gällande dolt respektive ej dolt fel gällande badrummet där det tydligen syntes att det ej fanns ventilation.

    Rådgivarens svar

    2020-07-05

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL) och köplagen (KöpL). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarens skyldigheter

    Bostadsrättsföreningens skyldigheter framgår av både stadgarna och 7 kap. BRL. I 7 kap. 4 § BRL anges att sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 12 § BRL. I 7 kap. 12 § BRL regleras bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick och där anges att bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Föreningen bör i stadgarna precisera vad som ska hänföras till det inre underhållet. Bostadsrättshavaren ansvarar alltså för det inre underhållet. Till det inre underhållet räknas rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Bostadsrättshavaren ansvarar dock inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

    Köp av bostadsrätt

    Köp av bostadsrätt regleras i KöpL. Vid köp av bostadsrätt ansvarar inte bostadsrättsföreningen för lägenhetens skick. Huvudregeln är att bostadsrättslägenheten ska stämma överens med vad som följer av avtalet och får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta enligt 17 § KöpL. Köparen har en undersökningsplikt före köpet av bostadsrättslägenheten. Det betyder att köparen inte får såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet och fel som han skulle ha upptäckt vid undersökningen, vilket stadgas i 20 § KöpL.

    Din situation

    I det aktuella fallet kan fel inte åberopas om avsaknaden av ventilation i badrummet skulle kunna upptäckas vid en noggrann undersökning. Dolda fel är sådana fel som inte kan upptäckas vid en noggrann undersökning och dolda fel kan köparen åberopa. Säljaren ansvarar för dolda fel och ska ersätta de kostnader som felet orsakar. Exempel på dolda fel är mögelskador i bjälklaget, vattenskador i badrum och icke fackmannamässiga el-installationer.

    I din fråga nämner du att det tydligen syntes att det inte fanns någon ventilation i badrummet, vilket kan tyda på att köparen borde ha upptäckt felet och att det inte är fråga om ett dolt fel. Eftersom jag inte känner till att omständigheter kring köpet kan jag inte exakt svara på vad som gäller i din situation. Jag rekommenderar att du vänder dig till en av våra jurister på Familjens Jurist som är specialiserade inom bostadsrättsjuridik. Juristen kan göra en djupare bedömning av din situation och hjälpa dig vidare i ärendet.

    Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden