Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för kvarlämnade möbler i hyresrätt?

Vi hade ett förstahands-kontrakt på en lgh som vi hyrde ut i andra hand. På andrahands-kontraktet hade vi en inventarielista innefattande ett piano som stod i lägenheten (det stod även där när vi flyttade in, men vi valde att ha med det på inventarielistan ändå). Andrahands-kontraktet gick ut och vi sa upp vårt förstahands-kontrakt i samband med detta. Den tidigare andrahandshyresgästen fick första hands-kontraktet. Nu tycker denne att vi ska hämta pianot i och med att det står på andrahands-kontraktet. Hyresvärden tog inte upp detta i samband med vår uppsägning/utflytt. Pianot är ej inkluderat i nuvarande förstahands-kontrakt. Vem har ansvar över pianot?

Rådgivarens svar

2021-04-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss med dina funderingar. Nedan följer en redogörelse för relevanta lagregler och hur jag tänker kring er situation.

Hyreslagen

Tillämplig lag för hyresrätter är 12 kap. Jordabalken, även kallat hyreslagen. I lagen beskrivs vid vilka tillfällen en hyresgäst får överlåta sin hyresrätt. Jag förstår det som att detta inte varit aktuellt i erat fall, utan att det handlar om en uppsägning och att andrahandshyresgästen fick förstahandskontraktet där efter.

Avtal om uthyrning i andra hand sluts mellan andrahandshyresgästen och den som innehar lägenheten med förstahandskontrakt. Ni betraktades alltså som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen. Ett förstahandskontrakt sluts mellan hyresvärden och hyresgästen, och gäller alltjämt trots andrahand-uthyrning.

Av 12 kap. 24 § Jordabalken följer att hyresgästen har en vårdplikt och ett culpa-ansvar. Det innebär att bortsett från normalt slitage ska hyresrätten återställas till det skick den var i när hyresgästen fick tillgång till den. Eventuella skador som uppkommer ska hyresgästen ersätta. I NJA 2014 s 465 slog HD fast att om något annat inte har överenskommits med hyresvärden är en hyresgäst ansvarig för skada som uppkommer även genom andrahandshyresgästens vållande.

Er situation

Eftersom pianot stod kvar i lägenhet under uthyrningen i andra hand hade ni haft ett ansvar gentemot hyresvärden för eventuella skador som andrahandshyresgästen hade åsamkat pianot. Av den anledningen var det klokt att skriva upp den på inventarielistan. När kontraktet mellan er och andrahandshyresgästen upphörde, upphörde även de rättigheter och skyldigheter som erat kontrakt reglerade. Eftersom ni enligt 24 § skulle lämna lägenheten i "ursprungligt skick" borde det inbegripa att pianot skulle stå kvar eftersom hyresvärden inte sa något annat låter det som att ni gjort rätt. Som jag tolkat omständigheterna har ni alltså inget ansvar för pianot längre. Vill den nuvarande hyresgästen (före detta andrahandshyresgästen) bli av med pianot bör denne ta upp detta med hyresvärden.

Familjens Jurist är duktiga på hyresrätt varför ni kan boka ett personligt möte om ni önskar erhålla ytterligare hjälp.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden