Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för fuktskada efter bostadsförsäljning?

Hej. Vi sålde bostadsrätt i januari (kontraktsskrivning). Tillträde för köparen är april. För två veckor sedan gjorde bostadsrättsförening en statuskontroll och hittade då fukt i badrummet. Vem utav köpare och säljare ansvarar för återställandet? 

Rådgivarens svar

2020-04-28

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

Köparens undersökningsplikt
Vid köp av en bostadsrätt har köparen en skyldighet att undersöka bostaden. Köparen brukar vanligen anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt efter genomförande av en besiktning. Om köparen inte kan anses ha gjort en tillräcklig undersökning innan köpet, har köparen inte rätt att åberopa dolda fel som upptäckts efter köpet (20 § köplagen).

Säljarens upplysningsplikt
Vid försäljning av en bostadsrätt finns ingen allmän plikt i köplagen för säljaren att upplysa köparen om diverse omständigheter, utan ansvaret läggs främst på köparen. Om säljaren däremot avsiktligt underlåter att informera om fel och brister som är av betydelse för köparens intresse, kan säljaren bli ansvarig för att åtgärda felet (19 § köplagen).

Dolda fel vid försäljning av bostadsrätt
Köparen har därmed ett stort ansvar för att själv undersöka bostaden innan köpet och se ifall det föreligger fel eller brister i bostaden. Däremot kan inte alla fel och brister upptäckas vid en sådan undersökning. Sådana fel kallas för dolda fel.

Dolda fel är alltså fel som inte har kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning av bostaden. Felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället. Felet ska inte heller kunnat förväntats av köparen på grund av bostadens ålder, skick och pris. Det är säljaren som ansvarar för dolda fel (19 § köplagen).

Familjens Jurist kan hjälpa er
Som säljare har ni ansvar för dolda fel. Fuktskada kan anses vara ett dolt fel, om fuktskadan fanns redan vid köptillfället och inte heller hade kunnat förväntas finnas på grund av bostadens ålder, skick och pris. För att ansvaret ska falla på er, krävs dessutom att köparen genomförde en noggrann undersökning av bostaden innan köpet. Vanligen kan då köparen kräva att ni antingen åtgärdar felet eller gör en nedsättning av försäljningspriset i efterhand.

Om ni önskar få hjälp att utreda er situation vidare, rekommenderar jag er att kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist. Familjens Jurist kan hjälpa er med allt från att upprätta och tolka avtal till att företräda er vid en eventuell tvist om felansvar. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa er med bostadsrättsjuridik.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden