Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vem ansvarar för avloppsläcka i bostadsrätt?

Behöver hjälp med vad som gäller angående en avloppsläcka i bostadsrätt som uppstått pga. fel i rören på husets stam. Lägenheten har renoverats efter första läckan men nu har en ny läcka uppstått och lägenheten är helt förstörd igen.

Rådgivarens svar

2020-02-15

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller enligt bostadsrättslagen och hur du kan gå vidare i din situation.

Ansvar för skador i bostadsrätt
Huvudregeln är att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick så länge inte något annat har bestämts i stadgarna (se 7:12). Ansvaret sträcker sig dock endast till inre underhåll vilket omfattar bland annat golv, tak, väggar, inredning och dörrar. Bostadsrättsföreningen är ansvarig för det yttre innehållet vilket omfattar vattenledningar som försetts av föreningen och tjänar fler än en lägenhet, d.v.s. stamledningar (se 7:12 st. 2). Denna bestämmelse är tvingande vilken innebär att den går före vad som regleras i stadgarna.

Om bostadsrättsföreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet kan vissa påföljder bli aktuella (se 7:4 och 7:2). Felet ska först och främst avhjälpas på föreningens bekostnad. Om föreningen underlåter att avhjälpa felet kan bostadsrättshavaren har rätt till uppsägning av bostadsrätten. En skälig nedsättning av årsavgiften under en period kan också bli aktuell om felet är så alvarligt att det inte går att bo i lägenheten. Beror felet på allvarlig försummelse från föreningens sida kan bostadsrättshavaren även få ersättning för eventuell skada.

Sammanfattning och rådgivning
När det gäller ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen så är det lite förenklat så att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför lägenheten är föreningens ansvar. I ditt fall nämner du att felet grundar sig i stamledningar i bostaden vilket är ett område som föreningen ansvarar för. Föreningen är då skyldig att reparera skadorna och jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med din förening angående detta. Skulle föreningen inte samarbeta eller känner du att du behöver ytterligare juridisk rådgivning råder jag dig att kontakta Familjens Jurist. De erbjuder även en timmes rådgivning via telefon till ett fast pris.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden