Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vattenskador orsakade av tidigare ägare

Jag köpte en lägenhet som visade sig vara helt vattenskadad. Nu har jag fått en faktura från föreningen där de vill att jag betalar deras självrisk. Kan de göra så?

Rådgivarens svar

2019-09-20

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Ansvar för vattenskador

Du skriver att du har köpt en bostad. Jag utgår därför i mitt svar från att du bor i en bostadsrätt. Regler om dessa finns dels i bostadsrättslagen, dels i köplagen. I bostadsrättslagen stadgas bostadsrättsföreningens ansvar för lägenhetens skick vid tillträde efter bostadsrättsupplåtelse. Det är den allra första gången någon flyttar in i en bostadsrätt. Då är bostadsrättsföreningen ansvarig för lägenhetens skick. Därefter är det säljaren som ansvarar för lägenheten, i enlighet med reglerna i köplagen.

Fakturan

Bostadsrättsföreningen har således gjort helt rätt i att fakturera dig, då de har avhjälpt felet åt dig. Du behöver alltså betala fakturan. Det innebär dock inte att du nödvändigtvis kommer att gå med förlust. Eftersom vattenskadan var där när du köpte den, kan man diskutera huruvida det fanns ett fel i lägenheten. Spontant låter det som det, särskilt eftersom ditt försäkringsbolag har gjort den bedömningen. Men det kan påverkas exvis av vad som skrevs i avtalet och hur det såg ut när du var på visning. Ifall det anses vara fel på lägenheten, så har du rätt att få ersättning för de kostnader som du har haft för att avhjälpa felet, exvis kostnaderna för bostadsföreningens självrisk.

Jag kan dock inte uttala mig om vem som är ansvarig eftersom jag inte har tillgång till de uppgifter som krävs, exvis köpeavtalet samt dokumentation av skadorna. Jag rekommenderar dig att kontakta säljaren och kräva ersättning för dina utgifter. Om säljaren vägrar att betala bör du kontakta en jurist, som kan hjälpa dig att driva processen vidare. Vi på Fråga Juristen samarbetar med Familjens Jurist, som i sin tur är specialiserade på bostadsrättsjuridik. De kommer att kunna gå igenom detaljerna i ditt ärende och bedöma huruvida du har rätt till ersättning av säljaren eller inte, samt hjälpa dig i en eventuell rättsprocess.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden