Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vattenskador och bostadsrättsföreningar

    Hej,
    Vi har en vattenskada i en lägenhet i vår bostadsrättsförening, orsakad av en trycksatt vattenledning. Föreningens försäkring täcker kostnaderna för skadorna, sånär som på självrisk och åldersavdraget.
    I detta fall är lägenheten inte renoverad sedan 1980-talet. Är det verkligen sant att föreningen får stå för kostnaden av åldersavdraget då???

    Rådgivarens svar

    2020-09-06

    Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Bostadsrättslagen

    Regler kring bostadsrätter finner vi i lagen med det passande namnet bostadsrättslagen. I lagens 7 kapitel hittar vi regler kring ansvar och skötsel av bostadsrätter. I 4 § stadgas att bostadsrättsföreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte faller på bostadsrättsinnehavaren enligt 12 §.

    12 § stadgar i sin tur att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestäms av stadgarna. Av andra stycket i paragrafen framgår att bostadsrättsinnehavaren inte ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, eller ventilationskanaler om:

    1. Det är föreningen som har försett bostaden med dessa ledningar, samt
    2. Om dessa ledningar tjänar fler än en lägenhet.

    I paragrafens tredje stycke framgår att bostadsrättsinnehavaren endast ansvarar för vattenskador om dessa orsakats av hens egen vårdslöshet eller försummelse.

    Lite förenklat skulle man alltså kunna säga att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för de inre delarna av lägenheten men att bostadsrättsföreningen ansvarar för de yttre delarna av huset samt de kanaler som går genom hela huset.

     

    Tillämpning i ditt fall

    Enligt 12 § ska bostadsrättsföreningen ansvara för skötseln av vattenledningar om det är föreningen som har installerat vattenledningarna och vattenledningarna är sammankopplade till mer än en lägenhet. Lagstiftaren har resonerat att det är rimligt att lägga det här ansvaret på bostadsrättsföreningen eftersom föreningen lättare kan teckna en försäkring som täcker de delar av huset som avses. Från det du har angett tycker jag att det låter som att det är föreningen som ska betala åldersavdraget.

    Men om bostadsrättsinnehavaren har agerat vårdslöst och därmed orsakat vattenskadan skulle dock undantaget i tredje stycket kunna tillämpas. Om så är fallet är dock svårt att för mig att uttala mig om då jag inte vet vilken ledning som har gått sönder samt hur den har gått sönder.

     

    Hur du bör gå vidare: 

    Det jag tycker att du bör göra är att läsa igenom föreningens stadgar. Ofta är föreningens stadgar väldigt utförliga när det kommer till att definiera vem som ansvarar för vad. Om du fortfarande har frågor efter det skulle jag rekommendera att du tar kontakt med våra kunniga jurister på Familjens Jurist.

    Hoppas jag har lyckats ge lite klarhet i din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden