Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vattenskada i hyreslägenhet

Hej. Vi bor i en hyreslägenhet och har hamnat i en tvist med vår hyresvärd. Den 1 november 2019 meddelade vi honom om ett läckande rör under diskhon. Inget gjordes då. 2 veckor senare hörde vi av oss igen och meddelade att det verkar som att det är fukt under golvet som förvärras och inget gjordes då heller. Vi kunde den första tiden spola en liten stråle utan att det läckte något vatten och använda diskmaskin men sedan kunde man inte spola något vatten utan att det började läcka och då hade vi en hink i diskhon och tömde sedan denna i duschen. Diskmaskinen slutade vi också att använda. Hyresvärden kom en månad senare (början på december) och tittade på läckaget som slutade med att en spolbil fick spola rent stammen då stoppet satt långt ner där. Nu hotar han med att skicka in en stämningsansökan gentemot oss då han hävdar att vi använt diskmaskinen mer än vi medger och att vi är skyldiga till vattenskadan som uppstått på golvet och att vi är vållande till merkostnad. Min fråga är om vi kan behöva betala denna stora summa om han stämmer oss och försöker hävda att det är vårt fel trots att vi ej gjort det han säger?

Rådgivarens svar

2020-01-15

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Den rättsliga regleringen för hyra hittas i jordabalkens (JB) tolfte kapitel. 

Hyresgästens skyldigheter vid skada

Hyresgästen har en del skyldigheter när de hyr en lägenhet. Hyresgästen har en skyldighet att väl vårda lägenheten (12:24 st.1 JB), till denna vårdnadsplikten hör exempelvis att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet och rengöring så att ingen skada inträffar. Hyresgästen ansvarar dock inte för underhållning (exempelvis målning och upprustning) av lägenheten. Uppkommer det en skada på lägenheten som har orsakats av hyresgästens vållande, vårdslöshet eller försummelse ska hyresgästen ersätta skadan. Detta gäller också om skadan uppkommer av någon av hyresgästens gäster. Hyresgästen är också skyldig att genast meddela hyresvärden om det uppstår en brist eller skada i lägenheten som måste avhjälpas direkt (12:24 st.2 JB). 

Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärden har en skyldighet att under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet om det inte har avtalats om bättre skick (12:15 JB och 12:9 JB). Hyresvärden har en skyldighet att avhjälpa bristen i lägenheten, kan detta inte ske utan dröjsmål har hyresgästen rätt att säga upp avtalet, hyresgästen har också rätt till skälig ersättning för den tiden som lägenheten är i bristfälligt skick (12:16 JB och 12:11 JB). 

Bevisbörda

När hyresvärden kräver ersättning för skada är det upp till hyresvärden att bevisa att skadan har uppkommit efter det att hyresgästen har flyttat in (NJA 1987 s. 668). När det sedan är fastställt att skadan har uppkommit under hyrestiden ligger inte hela bevisbördan på hyresvärden. Egendomen är oftast inte åtkomlig för någon annan än hyresgästen under tiden som de hyr lägenheten, därför ligger inte hela bevisbördan på hyresvärden (NJA 1975 s. 657).

Din situation 

I ett hyresförhållande finns det skyldigheter på både hyresgästen och hyresvärden. Som hyresgäster har ni en skyldighet att vårda lägenheten under tiden ni bor där. Det framkommer inte hur skadan har uppstått, så jag kan inte svara på huruvida ni är ansvarig för den delen. Det finns också en skyldighet för hyresgästen att meddela hyresvärden om det har uppstått en skada så att hyresvärden får chans att reparera skadan innan den blir större. Det framkommer i frågan att ni har gjort detta. Blir det sedan en domstolsprocess kan ni behöva bevisa att ni inte har varit försumliga eller vårdslösa. Men eftersom jag inte har tillgång till samtliga uppgifter kan jag inte med säkerhet svara på om ni är ansvariga och ersättningsskyldiga för skadan eller inte.

Rekommendation

Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en jurist för att få ett tydligare svar, där juristen kan ta hänsyn till samtliga omständigheter och ger er ett mer detaljerat svar. Juristen kan också vara ert ombud om situationen leder till en domstolsprocess. Här kan du få kontakt med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist för att få vidare hjälp med ditt ärende.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden