Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vattenskada i en bostadsrättslägenhet

Hej! Vattenskada anmäldes i april till föreningen.Trots ett flertal tjat så dröjde det 20 månader innan någon från föreningen kom och gjorde en besiktning av badrummet. Under den tiden kunde vi (5pers) ej nyttja badrummet. Från anmälan till klart badrum tog det 2,5 år. Jag anser att jag har rätt till ett visst avdrag på min avgift p.g.a. försummelse. Brf tog ej ansvar för det dom direkt skulle ha gjort d.v.s.tagit kontakt med Brf försäkringsbolag.

Rådgivarens svar

2020-02-28

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Föreningens skyldighet

Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BFL). Föreningen har en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet vid det första tillträdet, 7 kap. 1 § BFL. I fall lägenheten, när den ska tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte är i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att kräva enligt 7 kap. 1 § BFL, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse fixar problemet så snart det kan ske.

Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse fixa felet så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften, 7 kap. 2 § BFL. Detta gäller om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet. Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren, 7 kap. 4 § BFL.

Bostadsrättshavarens skyldighet

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler, 7 kap. 12 § BFL.

Din situation

Enligt dina uppgifter i frågan verkar det som att föreningen har åsidosatt sin reparationsskyldighet och då har du rätt till uppsägning om felet har varit väsentligt eller rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

Rekommendation

Jag skulle vilja rekommendera dig att kontakta bostadsrättsföreningen och begära skälig nedsättning av årsavgiften på grund av vattenskadan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan boka en tid med deras jurister som är specialiserade inom många rättsområden.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden