Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vart ska man vända sig om man behöver hjälp med bostad?

Jag blir per den sista mars 2019 (alltså om 24 dagar) bostadslös. Jag har idag ett andrahandkontrakt som går ut den sista mars och har ännu inte lyckats hitta nytt boende. Ett stort problem till att det är svårt för mig att hitta boende är att jag har betalningsanmärkning. Skulden ligger hos Kronofogden för utredning om skuldsanering och jag söker boende i alla annonser jag hittar.
Varannan vecka bor min 7-åriga dotter med mig och idag bor vi inom gångavstånd till hennes skola, vilket är positivt då jag saknar bil.
Jag har i dagsläget a-kassa och klarar med denna av en måttlig hyra, så det är inte pengarna i sig som är det största problemet.
Jag har saknar både vänner och familj (ja, det är faktiskt sant), så jag har ingenstans jag kan "snylta".

Jag läser i Sveriges lag 1:a kapitlet §2 andra stycket:¨
”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

Jag hittar också ett beslut från Länsrätten:
"En bostad får anses ingå i en skälig levnadsnivå.”

Socialtjänsten:
"Det är en villfarelse att man skulle ha rätt till bostad, det stämmer inte alls.”

Sveriges Kommuner och Landsting:
"Både kommunerna och staten har ansvar för att ordna boenden till människor som sökt sig till Sverige på flykt från andra länder.”

Som jag förstår det så finns det svensk lag som säger en sak, men ingen (i det här fallet socialtjänsten och Kommunen) som tar på sig ansvaret att i praktiken se till att gällande lag gäller, såvida man inte är flykting - vilket jag (tyvärr?) inte är.

Så mina frågor gäller:
Vem är det egentligen som är ansvarig för att först nämnda lag efterlevs om invånaren själv inte klarar det?
Hur ska man göra när man blir hemlös pga betalningsanmärkning (alltså inte detsamma som oförmåga att betala) och inte lyckas ordna bostad på egen hand?
Har jag någon som helst rättighet att "kräva" någon form av hjälp någonstans ifrån? I dagsläget är jag bara enormt besviken på allt som handlar om Sveriges så kallade skyddsnät, där ingen myndighet överhuvudtaget är intresserad av att hjälpa till när det verkligen kör ihop sig.

Rådgivarens svar

2019-03-11

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

 

Kommunens ansvar

Enligt socialtjänstlagen 2 kap 1 § är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att personer får hjälp och stöd. Det är alltså till kommunen man ska vända sig om man saknar boende eller riskerar att bli av med sitt boende. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med kommunen (förslagsvis ringa deras växel) och ta reda på vilken enhet i just din kommun som du ska vända dig till för att få hjälp med att hitta en bostad. 

 

Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden